Psikoterapist nasıl  olunur ve süpervizyon nedir soruları özellikle psikoloji, PDR ve diğer sosyal alanlardan mezun olan öğrenciler tarafından dile getirilir.

Bir çok psikolog ve psikolojik danışman lisans eğitiminde ki kazanımlarının danışanlarıyla çalışmak için yeterli olmadığı kanısındadır. Kendilerini profesyonel olarak geliştirmek için psikoterapi eğitimi almak isterler. İşte psikoterapist nasıl olunur hakkında merak ettiğiniz sorular ve cevapları.

1) Psikoterapist nasıl olunur? -Terapist olmak için gerekli şartlar

Kimlerin psikoterapist olabileceği konusu hem Türkiye’ de hem Dünyada bitmek bilmeyen bir tartışma konusur. Psikoterapist olma kriterleri ülkelere göre değişir.

Psikoterapi eğitimi veren kurumların, kriterleri göz ardı ederek kabul ederek eğitim sertifikası sağlamış olmaları çalışmalarını yasallaştırmaz.

 1. Terapist olmak için – Meslek Kriteri

  • Türkiye’de psikoterapi eğitimi genel olarak tıp uzmanları, psikologlar ve PDR uzmanlarıyla kısıtlanma eğilimindedir.
  •  Almanya’da sadece tıp uzmanları ve klinik psikologlar psikoterapist olabilirler.
  •  Avusturya’da psikoterapi lisans seviyesinde psikoloji ve PDR alanından ayrı bir bölümdür. Ayrıntılı bilgi için bakınız Avusturya’da psikoterapi eğitimi
  • Amerika’da klinik psikolog, psikiyatristler dışında psikoterapistlerin bir çoğu sosyal çalışan kökenlidir.
 2. Terapist olmak için – Mezuniyet şartı

  • Avrupa’da bu kanunlar da sınırlandırmalar gerekiyor. Psikoterapi kanunun olmadığı Türkiye’de ise kurumlar arası farklılıklar var.
  • Psikoterapi dernek ve Psikoterapi Enstitülerin bir çoğu son sınıf öğrencilerinide kabul etmekteler.
  • Aile danışmanlığı eğitimlerine başlamadan önce Üniversiteyi tamamlamış olma şartı aranıyor.
 3. Terapist olmak için – Yaş Kriteri

  • Bazı ülkeler psikoterapi eğitimine başlanabilecek yaşı belirler. Örneğin; Avusturya’da 24 yaşından evvel psikoterapi eğitimine başlanamaz.
  • Bireyin terapi mesleği için belirli bir olgunluğa ulaşması, hayat tecrübesi edinmesi, öz farkındalığının gelişmesi beklenir.

Psikoterapist nasıl olunur konulu konferans konuşmam


2) Psikoterapist nasıl olunur? – Kanuni düzenlemeler

Klinik psikoloji yasası terapi konusunda sınırlamalar getirmiştir. Bu yasaya göre klinik psikologlar psikoloji ve PDR lisans eğitiminden sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans yada doktora yapan uzmanlardır. Klinik psikologlar psikoterapi yaparlar der yasa.

Aile danışmanlığı yönetmeliğine göre ise şu alanlardan mezunlar aile danışmanlığı eğitimlerine başvurabilirler. Bunlar;

 • Psikoloji
 • PDR
 • Sosyal hizmet
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi
 • Sosyoloji
 • Hemşirelik, tıp
 • Öğretmenlik

3) Psikoterapist nasıl olunur?  Psikoterapi eğitimi

Psikoterapist olabilmek için gereken psikoterapi eğitimleri kuruma göre farklılılar gösterebilir. Psikoterapi öğrencileri terapist olmak için şu eğitimlerden geçerler,

 • Teorik eğitim
 • Literatür seminerleri
 • Öz farkındalık eğitimi (self-awareness)
 • Klinik ve psikososyal stajlar
 • Süpervizyon eğitimi
 • Süpervizyon eğitimi gözetiminde hasta alımı
 • Vaka sunumu
 • Protokol tutma
 • Bitirme ödevi

a) Süpervizyon nedir? – Süpervizyon eğitimi

Süpervizyon nedir? Süpervizyon eğitimi danışanlarını almaya başlayan öğrencilere ve uzmanlara çalışmalarında destek olur.

İntervizyon nedir? Lisanslarını almış olan psikoterapistlerin bir araya gelerek bir lider olmaksızın vakaları üzerinde çalışmalarına intervizyon adı verilir.

Süpervizyon eğitimine katılanlar zorlandıkları vakalar üzerinde çalışma fırsatı yakalarlar. Arkadaşlarıyla birlikte paylaşılan vakalar üzerinde çalışırlar.

Süpervizyon eğitimi genelde grup ortamında yapılır. Özellikle psikodinamik yaklaşımda süpervizyon eğitimi bireysel de gerçekleşebilir. Bireysel süpervizyon eğitimi danışanın mahremiyeti daha fazla korur. Psikoterapi öğrencisi meselelerini daha rahat tartışabilir.

Süpervizyon nedir? Süpervizyon eğitimine kimler katılır

 • Farklı kurumlarda staj yapan öğrenciler
 • Süpervizyon eğitimi altında danışan kabul etmeye başlamış olanlar
 • Psikoterapi eğitimini tamamlamış uzmanlar.
 • Henüz danışan almaya başlamamış olan öğrencilerde süpervizyon eğitimine katılarak psikoterapi sürecine aşina olurlar.

b) Psikoterapist nasıl olunur?  Teorik eğitimler

Psikoterapi eğitimi boyunca öğrenciler farklı teori eğitimlerinin alındığı seminerlere  katılırlar.

Teori semineri ve çalıştaylarda öğrenciler oynadıkları danışan, psikoterapist ve gözlemci rolleri ile öğrendikleri teknikleri kendi aralarında uygularlar. Bu rollerde birbirlerine geri dönüşüm verir, özgüven ve içgörü kazanırlar.

Teorik eğitimlerin konuları. Psikoterapi metodunun tarihi, yapı taşları, psiko-sosyal gelişim evreleri ve teknikleri. Psikoterapi metodudun farklı patolojiler ve yaş grupları ile uygulamaları.

Psikoterapi eğitimlerinin çoğunluğu oldukça canlı ve uygulamalı çalıştaylardır.

c) Psikoterapist nasıl olunur? – Literatür seminerleri

 • Psikoterapi öğrencilerden kendi terapi metotlarını temsil eden temel eserleri okuyup özümsemesi beklenir.
 • Literatür seminerlerinde öğrenciler önceden kararlaştırılan kitaplardan parçalar okumuş olarak,  bir araya gelir ve okuduklarını tartışırlar.
 • Kendi terapi yöntemleri ile ilgili  güncel makalelere de yer verilebilir.
 • Danışanları hakkında vaka sunumları yazarken bu literatür okumalarından faydalanılır.
 • Literatür seminerleri psikoterapi eğitiminde özellikle psikanalitik yöntemlerde önem kazanır.

İçgörü ve tecrübe kadar, temel kavram ve teorileri bilmek de önemlidir.

d) Psikoterapist nasıl olunur?  Öz farkındalık eğitimi

Öz farkındalık eğitimi nedir. Psikoterapi  alan öğrencinin kendisinin psikoterapi eğitimcisi yetkisine sahip olan süpervizörlerden terapi almasıdır.

 • Terapist olmak için yapılan öz farkındalık eğitimi, kendini keşfetme süreci bireysel terapi ve grup terapileri şeklinde olabilir.
 •  Grup terapileri  genellikle kapalı grup terapileridir
 • Terapist olmak için gerekli olan toplam zorunlu öz farkındalık eğitimi saatinin sayılarını kurumlar belirler.
 • Zorunlu olan öz farkındalık eğitimi seansları psikoterapiyi masraflı ve uzun hale getirir.
 • Psikodrama gibi, grup terapisini merkeze almış olan psikoterapi metodlarının eğitiminde bireysel olarak verilen öz farkındalık eğit istenmeyebilir. Tüm öz farkındalık seansları grup terapileri içinde geçebilir. Psikodrama’da bireysel terapiye monodrama denir.
 • İstenen toplam psikoterapi seansı, psikoterapi yöntemleri arasında farklılık gösterir.

Psikoterapist olmak için öz farkındalık eğitimi neden gereklidir?

 • Psikoterapist adaylarının kendileri psikoterapi sürecini deneyimlerler.
 • Böylelikle ileri ki yıllarda danışanlarıyla daha iyi empati kurabilirler.
 • Psikoterapi süreci hakkında iç görü kazanırlar.
 • Freud psikoterapistlerin kişisel iç çatışmalarını incelemelerini terapist olmak için elzem görmüştür. Kişisel çatışmaların psikoterapi ile tamamiyle yok edilmesi mümkün değildir. Fakat minimize edilebilirler.
 • Psikoterapist ileride kendi danışanlarıyla yapacağı seanslarda aktarım ve karşı aktarım süreçlerini böylece gözlemleyebilir.

e) Psikoterapist nasıl olunur?  Klinik vaka örnekleri

Klinik vaka örnekleri sağlık uzmanlarının (psikoterapistler, doktorlar, hemşireler vb.) hastaları hakkında sundukları diğer profesyonelleri bilgilendirmeyi amaçlayan klinik bilgilerdir. Klinik vakalar süpervizyon eğitimi seanslarının bir parçası olabildiği gibi, psikoterapi eğitimi boyunca vaka sunumları için özel bir yerde ayrılabilir.

Klinik vaka örnekleri şu öğeleri içerir,

f) Psikoterapist nasıl olunur? – Protokol tutma

Protokol nedir? Protokol belirli kurallar ve düzende yapılan yazılı raporlardır. 

Süpervizyon eğitimi altında danışan alan psikoterapi öğrencileri, terapi seanslarından sonra yazılı olarak protokol tutarlar. Protokoller her bir psikoterapi seansı için yaklaşık 1-2 sayfa tutarındadır. Protokollerini belirli aralıklarla süpervizörlerliyle paylaşarak geri dönüşümler alırlar.

Protokollerin içeriği de değişik metotlara yada kişisel özelliklere bağlı olarak değişir. Analitik yöntemlerde tutulan protokollerde daha çok psikoterapistin kendi iç görülerine yoğunlaşılır. Diğer psikoterapi metotlarında ise odak hastayla ilgili gözlemler, danışanın kaynakları yada müdahaleler olabilir.

Protokollerde yer alan bilgiler

 • Danışanın adı ve iletişim bilgileri (Güvenlik için kodlama yapılabilir)
 • Hastanın şikayetleri
 • Psikoterapinin yapıldığı kurum
 • İlintili olduğu düşünülen hastanın tıbbi geçmişi (anemnesis)
 • Geçmişte ve halihazırda kullanılan ilaçlar
 • Önemli sosyal geçmiş
 • Psikometrik değerlendirmeler
 • Ön teşhis
 • Tarihlendirilmiş olarak her seansın sonrasında tutulan notlar, değerlendirmeler
 • Hastanın gelişimi
 • Danışanın gelişimiyle ilgili öngörüler

Protokol tutmak psikoterapi eğitimini tamamlamış psikoterapistler içinde yararlıdır.

4) Ne kadar sürede psikoterapist nasıl olunur?

İdeal psikoterapi eğitimi beş ila yedi yıl arasında değişir. Psikoterapi eğitiminin uzunluğu ülkelere, eğitim veren kurumlara ve psikoterapi yöntemine bağlı olarak değişir.

 • Ülkelerin kanunu zorunlulukları farklılıklar gösterir.
 • Psikoterapi eğitimi sunan kurumların kriterleri farklıdır.
 • Terapi yöntemleri arasında alınması gereken psikoterapi eğitimi süresi değişiklik gösterir. Psikodinamik yöntemlerde daha uzun süreye ihtiyaç duyulur.  Hümanist ve aile terapilerinde verilen eğitimler de hemen hemen psikodinamik eğitimler kadar uzun sürer. İç görü odaklı olmayan davranışçı yöntemler çok daha kısa uzun sürer.
 • Öz farkındalık eğitimi ve kişisel kaynaklar süreyi uzatabilir. Stajların tamamlanması, belirli sayıda danışan görme gibi zorunlulukları tamamlama süreci farklılıklar gösterir öğrencilerin.

5) Kısa sürede psikoterapist nasıl olunur?

Sadece teorik öğrenimden öte kişisel büyümeyi hedefleyen psikoterapi eğitiminde zamana ihtiyaç duyulur.

Psikoterapinin terapi seansları arasında da devam ettiğine inanılır. Böylelikle terapi kazanımlarının hayata entegre edilmesi hedef alınır. Bu nedenle danışanlarla yapılan psikoterapi uygulamaları arasında genellikle bir ila iki hafta arasında bir süre geçer.

Psikoterapi eğitimleri sadece teorik bilgilerin öğrenimini değil kişisel büyümeyi de kapsar. Büyümekte zaman alır.

Psikoterapi eğitimleri uygulamaları da içerdiği için uzun sürer. İlk başlarda öğrenciler yoğun olarak danışanlarla çalışamaz ve daha sık süpervizyona ihtiyaç duyarlar.

Kısa sürede sertifika programları ile psikoterapist olunabilir. Fakat gerçek anlamda psikoterapist olmak uzun bir süreç ister.

6) Hangi psikoterapi yönteminde psikoterapi eğitimi almalıyım?

Terapi yöntemleri ve metodları kulaktan duyma bilgilerle, çoğu zaman ön yargılarla öğreniliyor.

Günümüzde 400′ ün üzerinde farklı psikoterapi metodu olduğu iddia ediliyor. Örneğin; birey merkezli terapi, çözüm odaklı terapi, geştalt terapi… Bunların arasında insanın kafasının karışması ve seçim yapmakta zorluk çekmesi kaçınılmaz.

Öğrenciler alacakları psikoterapi eğitimine okudukları kitaplar, katıldıkları ön seminerler, kişisel arkadaşlıkları ile tanışırlar. Şu faktörler psikoterapi metodu seçiminde etkili olur.

 • Kişisel tercihler
 • Bireylerin kültürel arka planları 
 • Bütçe. Yüksek sayıda bireysel analiz / öz farkındalık eğitimi gerektirdiği için psikanaliz diğer psikoterapi metotlarından daha masraflıdır. Kurumlar arası ücret farklılıklarıda görülür.
 • Farklı dönem ve ülkelerde değişik psikoterapi metotları güç kazanarak, ilgi kaybı görebilir. Örneğin, Amerika’da davranışsal yöntemler yaygındır. Avrupa’da psikanalitik ve sistem yaklaşımları ilgi görmektedir. Türkiye’de yakın dönemde aile terapileri ve bilişsel davranışçı terapi ilgi kazanmakta.
 • Meslekli arka plan.  Bu konuda herhangi bir kısıtlama ve genelleme olmasada Dünya’nın bir çok yerinde psikiyatristler psikodinamik yöntemlere ilgi duyarlar. Psikologların bir çoğu bilişsel davranışçı yönteme ve psikolojik danışmanlık bölümleri ise direktif olmayan hümanist ve varoluşsal yöntemlere yatkındırlar.
 • Kimi ülkelerde sağlık sigortaları belirli psikoterapi metotlarını destekleyerek bireylerin tercih edecekleri psikoterapi metodunu büyük ölçüde belirler. Örneğin, sigortalar Avusturya’da 19 terapi metodunu, Almanya’da üç metodu destekler.

7) Hangi kurumda psikoterapi eğitimi almalıyım?

Psikoterapi alacağınız kurumda şu özellikleri aramalısınız.

 • Psikoterapi enstitüsünün bağlı olduğu çatı organizasyonları. Kurum temsil ettiği psikoterapi metodunun Avrupa ve Dünya çatı organizasyonlarının temsilcisi konumunda mı? Çatı organizasyonların web sitelerinde bu bilgiye ulaşabilirsiniz.
 • Psikoterapi eğitimi veren süpervizörlerin eğitimlerini aldıkları kurumlar.
 • Kimi eğitim kurumlarında sadece bir eğitimci bulunmaktadır. Farklı süpervizörlerden eğitim almak çok daha avantajlı olur.
 • Kurumda uygulamalı eğitimler veriliyor mu. Örneğin, danışan gözlemi yapmak mümkün mü?
 • Bir psikoterapi metodunda uzun soluklu bir eğitim mevcut mu, yoksa bireylerin kendilerini geliştirmeleri için kısa süreli mi eğitimler verliyor.

8) Psikoterapist olmak için alınan psikoterapi eğitimi neden pahalıdır?

Farklı sebepler psikoterapi eğitimi ücretlerini artırır.

 • Psikoterapi eğitiminin öz farkındalık eğitimi  içermesi psikoterapi eğitimini masraflı hale getiren en büyük nedendir. Bu özellikle psikodinamik yöntemlerde rol oynar. Zira alınması gereken öz farkındalık eğitimi terapi süreci fazladır.
 • Psikoterapi eğitimleri küçük gruplar halinde verilir.  Bu gruplar genelde 12 ila 20 kişi arasında değişir. Bu oranda da kişi başına düşen eğitim ücreti artmaktadır.
 • Psikoterapi eğitimlerini veren uzmanlar yurt dışından geliyor olabilir.
 • Psikoterapi eğitimini verme yetkisine sahip olan tecrübeli süpervizörler yüksek ücret talep edebilirler.
 • Psikoterapi eğitimi bir çok ülkede üniversitelerde verilmez. Özel kurumlardan yüksek ücretle alınmaktadır.

9) İyi bir psikoterapist nasıl olunur?

İyi bir psikoterapist nasıl olunur konusunda şunları önerebilirim.

 • Terapi yöntemleri/metotları hakkında iyi bir genel bilgiye sahip olduktan sonra alacağınız eğitime karar verin. Kulaktan duyma bilgilerle hemen bir eğitime başlamayın.
 • Farklı psikoterapi kuramcılarının kitaplarını eserlerini okumak. Maalesef psikoterapi eğitimi olan öğrenciler çalıştaylara katılmakta fakat yayınlara çok göz atmamaktalar. Özellikle farklı alanlarda kuramcıları okumak ufkunuzu aşabilir. Ülkemizde de giderek tercüme eserlerin bu alanda sayısı artıyor.
 • Farklı ortamlarda stajlar yapmak. Grup terapilerinin ve farklı meslek gruplarından çalışanların olduğu büyük klinik ortamlarda stajlara başlamanız çok daha faydalı olur.
 • Öz farkındalık eğitimi ve süpervizyonlarınızı veren eğitimcilerle olan iletişimizin kalitesi.
 • Psikoterapi eğitimini alan grubun destekleyici olması. Kendinizi grup terapilerinde rahat hissedebilmeniz ve paylaşımlarda bulunabilmeniz oldukça önemli. Grubunuz size eğitiminizin sonrasında da danışanlarınız hakkında fikir alış verişi yapabilmek için destek olabilir.
 • Psikoterapi seanslarını gözlemlemek. Bu alanda Türkiye’deki imkanlar maalesef sınırlı. Fakat bir çok videoya farklı kütüphanelerin data bankalarından ulaşabilirsiniz. İnternette de psikoterapi ve danışmanlık seanlarını izlemelisiniz. Yabancı diliniz yetersiz bile olsa, vücut hareketlerini takip edebilirsiniz.
 • Co-therapy. Başka bir terapist meslektaşınızla birlikte terapi hizmeti sunmak. Özellikle eğitiminizin başlarında bu uygulamaları mutlaka yapmalısınız. Seans sonralarında birlikte değerlendirme yaparak, geri dönüşümler almanın katkısı büyüktür.
 • Kendi terapi yönteminizi dünyanın merkezinde görmemek. Unutmayın dünyada tespit edilmiş 400’ün üzerinde psikoterapi metodu bulunmakta.

İyi bir psikoterapistin sahip olması gereken özellikler

 • İçtenlik, saydamlık (Carl Rogers’in authenticity tanımı)
 • Empatik olmak
 • Analitik düşünmek
 • Olgunluk
 • Umut ve iyimserlik
 • Mizah kabiliyeti
 • Merhamet
 • Sevgi
 • Kendinizi sürekli geliştirme isteği, merak
 • İletişim kabiliyetleri
 • Merhamet
 • Açık görüşlü bir insan olmak
 • Sabır
 • Etik duyarlılık
 • Duygusal olarak dengede olmak
 • Esnek olmak
 • İçgörü kazanmış olmak

10) Süpervizyon eğitimi veren süpervizör / eğitimci psikoterapist nasıl olunur?

Süpörvizör kimdir. Belirli bir psikoterapi metodunda uzmanlaşan, psikoterapi eğitimi ve süpervizyon eğitimi verme yetkisi olan tecrübeli terapist.

 • Farklı ülkelerde ve psikoterapi okullarında süpervizör olmak için gereken süre ve eğitim değişiklik gösterir.
 • Psikoterapistler yaklaşık beş yıl süreden sonra süpervizör eğitimlerine başlarlar.
 • Süpervizörler farklı alanlarda uzun yıllar hasta deneyimi olan uzmanlardır.
 • Deneyimli psikoterapistler, süpervizörlük eğitimleri alarak, süpervizyon altında psikoterapi eğitimcisi olarak uygulama yapmaları istenir.
 • Süpervizyon eğitimi vermek mesleki ustalık gerektirir. Akademik kariyerle karıştırılmamalıdır. Akademisyenlik bilimsel alanda araştırmalar yapmayı gerektiren bir alandır. Yıllarca psikoloji gibi bir alanlarda bilimsel çalışmalar yapmış bir akademisyen hiç danışan almamış olabilir. Elbette bir uzman kendini her iki alanda da geliştirmiş de olabilir. Sıklıkla karşılaştığım yanlış şu. Uzman terapistlerin akademik ünvanlarına bakılarak süpervizörlük yetkileri küçümseniyor.

11) Psikolojik danışmanlık nedir?

Psikoterapi ve psikolojik danışmanlık aynı meslekler midir Bu sorunun cevabı bazılarına göre evet, bazılarına göre ise hayırdır. Bu mesleklerin neden karıştırıldığını ve farklı görüşleri savunanların iddialarını şunlardır.

a) Psikoterapist ve psikolojik danışmanlar neden birbiriyle karıştırılır?

 • Psikoterapi ve psikolojik danışmanlık mesleklerinin tanımları ve kapsamları konusunda ortak bir görüş bulunmamaktadır. Örneğin, APA ve Avrupa Psikoterapi Derneğinin psikoterapi tanımları birbirinden çok farklıdır.
 • Tarihsel gerçeklikler. Psikoterapi tanımı 1880’lere dayanır (Efran ve Clarfield, 1992). Danışmanlık (counselling) tanımı ise ilk defa 1930’larda Carl Rogers tarafından kullanılmıştır. Rogers Amerika’da geliştirdiği kurama ‘direktif olmayan danışmanlık (Non-directive counseling) adını verdi. Zira psikiyatristler sadece doktorlar psikoterapist olmalı diyorlardı. Rogers sonraları bu iki terimi birbirlerinin yerine kullanmakta mazur görmemiştir.
 • Düzenlemelerde yetersizlik. Psikoterapi mesleğinin bir çok ülkede henüz mesleki sınırlar çizen kanunlar yoktur.
 • Ülkeler arası farklılıklar. Her ülkede psikoterapi mesleği farklı alanlardan gelen uzmanları kabul eder.
 • Psikoterapi programları bir çok ülkede Üniversitelerde yer almaz. Avusturya gibi yalnızca bir kaç ülkede psikoterapi lisans seviyesinde bulunur. Bazı ülkelerde Psikoterapi yüksek lisans seviyelerinde uzmanlık alanlarıdır.
 • Kurumların geleneği. Farklı çalışma ortamlarında psikoterapi yada danışmanlık terimlerinden biri tercih sebebi olabilir. İngilitere Danışmanlık Derneği (British Association for Counselling) danışmanlıkla, psikoterapi tanımları arasında hiç bir fark görmediğini açıklamıştır.
 • Yayınlarda ki kullanım: Bir çok kereler birbirlerinin yerine kullanılır. Yayınlara baktığımızda da danışmanlık alanında çıkmış olan dergilerde Birey Merkezli Danışmanlık tanımı kullanılır. Aynı makale eğer psikoloji dergisinde yayınlanırsa adına Birey Merkezli Terapi denilmektedir.
 • Hizmeti alan bireylerin tercihleri. Bir çok kişi kendisine hasta denilmesinden hoşlanmaz ve danışan denmesini tercih eder. Bazı terapi hizmeti sunduğum bireyler ise kendilerine hasta demediğimde, rahatsızlıklarını ciddiye almadığım kanısına kapılıp rahatsız olabiliyorlar.
 • Kültürel farklılıklar. Psikoterapiye daha ağır hastaların gittiğine inanılan ülkelerde danışmanlık terimi tercih ediliyor.

b) Psikoterapi ve psikolojik danışmanlık mesleklerinin farklı olduğunu benimseyenlerin iddiaları

 • Türkiye’de daha çok bu görüş benimsenmektedir.
 • Bu iddiaya göre danışmanlık problemleri olan normal insanlara, psikoterapi ise daha ağır şikâyetleri olan kronik psikolojik hastalıklara uygulanabilir (Judith, O., & Omolayo, 2013).
 • Psikolojik danışmanın amacı genellikle bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları daha temel yaşam sorunlarıdır. Örneğin; iş stresi, ilişki problemleri, zorlu yaşam süreçleriyle daha iyi baş edebilmek.
 • Psikoterapi farklı psikoterapi yöntemleri kullanılarak bireyin problemlerinin üstesinden gelebilmesi için daha derin değişikliklere gitmesine yardımcı olmalıdır.
 • Psikoterapi eğitimi, psikolojik danışmanlık eğitiminden çok daha derin bir kişisel büyüme sürecini kapsar. 
 • Psikoterapist ve psikolojik danışmanların çalıştıkları yerler genellikle farklıdır. Danışmanlar genellikle okullar ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde çalışır. Psikoterapistler ise genellikle klinik ortamlarda ve hastanelerde çalışırlar.
 • Danışmanlık genellikle daha kısa sürerken, özellikle psikanalitik terapilerde daha sık ve toplamda daha çok seans uygulanır.
 • Psikoterapide müdahaleler daha derin ve inceden olur. Özellikle psikodinamik yaklaşımlarda danışana verilen geri bildirimlerin zamanlaması çok önemlidir.

c) Psikoterapi ve psikolojik danışmanlık aynı mesleklerdir diyenlerin görüşleri

 • Daha çok bu görüş Amerikalı yazarlar arasında benimsenmiştir.
 • İnsanları psikoterapist ve psikolojik danışmanlık uzmanlarına yönlendiren nedenler ve amaçları genellikle aynıdır.
 • Her iki alanında amaçları aynıdır. Çalışanlar hizmet sundukları bireylerin güçlenerek, daha huzurlu, sağlıklı, anlamlı ve doyum aldıkları bir yaşam sürmelerini isterler.
 • İki meslek alanının etik ilkeleri de birbirleriyle oldukça benzerlik gösterir. Örneğin danışanın mahremiyeti.
 • Psikolojik danışmanlık alanında eğitim alan bireylerde terapi yöntemlerinden faydalanırlar. Bu durumda örneğin Birey Merkezli Terapi yerine Birey Merkezli Danışma derler. Kastedilen çoğu zaman oysa ki aynı şeydir.

Psikoterapist nasıl olunur, süpervizyon nedir konularında daha fazla bilgi edinmek için Psikoterapi eğitimi, Avusturya’da psikoterapi eğitimi.

Psikoterapist nasıl olunur, süpervizyon nedir konuları üzerine aklınıza takılan başka sorular varsa paylaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın.
Lütfen buraya adınızı yazın.