Psikoterapi eğitimi ile kariyerinize psikoterapist olarak devam etmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Bu oldukça büyük bir adım. Yıllarınızı alacak olan psikoterapi eğitimi boyunca teorik, uygulama, öz farkındalık, süpervizyon eğitimi ve kendini gözden geçirme süreci…

Psikoterapi eğitiminiz sürecinde kendinizle ve çevrenizle olan ilişkileriniz değişebilir, olgunlaşma ve gelişme şansı bulabilirsiniz.

Psikoterapistin işi danışanına yardımcı olabilmek için onların ızdırap veren hikayelerine çok fazla kapılmadan empatik ve anlayışlı kalabilmektir. – Pamela Stephenson

Psikoloji, psikiyatri yada PDR gibi bölümlerde alınan klinik ve genel psikoloji dersleri insan davranışları hakkında genel bilgi sahibi yapar. Fakat üzülerek bir çoğumuz mezun olduğumuzda aslında hastalarımıza yardımcı olma konusunda yeterli yeteneklere sahibi olmadığımızı gözlemleriz. Arayış içine gireriz.

Bir çoğunun aklına bu devrede yüksek lisans yapma fikri gelir. Maalesef bir çok yüksek lisans programı, lisansta öğrenilenleri biraz daha derinlemesine vermekten öteye gitmez. Klinik psikoloji programlarında farklı psikoterapi okulları hakkında biraz bilgi sahibi yapar ama derinlemesine öğrenme fırsatı çoğu zaman vermez. Bu aşamada devreye psikoterapi enstitüleri, dernekleri, üniversitelerin açtığı psikoterapi eğitim programları yada yurt dışı arayışları girer.


Psikoterapi eğitimi: Avrupa Modeli konulu konferans konuşmam


1) Psikoterapi eğitimi – Psikoterapistin görevleri

Psikoterapi eğitimi terapistlerin bir çok konuda yeterlilik kazanmalarını amaçlar. Danışanların ihtiyaçlarına ve terapistin uyguladığı terapi yöntemine bağlı olarak değişir terapistin amaçları ve görevleri.

 • Tedavi planı oluşturmak ve uygulamak.
 • Danışanla birlikte realist amaçlar belirleme.
 • Danışanın terapiye hazır olup olmadığını değerlendirme. Artık gerek duyulmadığında terapiyi sonlandırma.
 • Danışanın terapiye aktif olarak katılabileceği bir ortam sağlamak.
 • Terapide odak noktasında kalabilmeyi temin etme.
 • Gerektiğinde danışanı yüzleştirme.
 • Danışanın belirli bir müdahaleye hazır olup olmadığını değerlendirme.
 • Danışanın belirli bir müdahaleye nasıl cevap verdiğini değerlendirme.
 • Profesyonel bir ilişki kurma ve sürdürme.
 • Danışanın haklarına ve mahremiyetini koruma.
 • Danışanla terapötik işbirliği sağlama.
 • Danışanın baş etme yöntemlerini tespit ederek desteklemek. Yeni baş etme yöntemleri kazanmalarına yardımcı olmak.
 • Uygun olduğunda danışanın duygusal tepkileri normalleştirme.
 • Danışana duygusal destek sağlama.
 • Kriz durumlarında danışana psikoeğitim sunma.

Görüşeceğiniz her danışanın hayatında belkide onun acılarını dinleyerek tutabilecek olan tek kişi sizsinizdir. Eğer bu kutsal değilse bilemiyorum nedir.

2) Psikoterapi eğitimi – Hangi terapi yönteminde eğitim almalıyım?

Terapi yöntemlerikuramları yada psikoterapi yaklaşımları denir (psychotherapy approaches).

Farklı terapi yöntemlerinin insan doğasına, gelişimine, kişilik kuramlarına ve psikopatolojiye bakışları farklıdır.

Başlıca terapi yöntemleri şunlardır.

Psikoterapi yaklaşımlarının çatıları altında onlarca psikoterapi metodu bulunmaktadır. Psikoterapi eğitimlerini alacak olan birey öncelikle hangi psikoterapi yaklaşımına ait psikoterapi metodunda eğitim alacağına karar vermelidir. Örneğin; Birey merkezli terapi ve Geştalt terapi Hümanist yaklaşıma ait psikoterapi metodlarıdır.

Üzülerek görüyorum ki Türkiye’de bir çok öğrenci bu safhada belirli psikoterapi metotlarına karşı önyargıları uzmanlar tarafından yanlış yönlendirilebiliyorlar. Diğer üzücü bir durum ise öğrencilerin belli başlı bir çok psikoterapi metodunda kaliteli eğitim alacakları kurumların olmayışı.

Alınacak psikoterapi eğitimi metoduna karar verirken şunlar etkili olur;

 • Etkilendiğimiz kitaplar
 • Katıldığımız çeşitli seminerler ve çalıştaylar
 • Tanıdıklarımızın vasıtası
 • Yaşadığımız çevrede bulunan imkanlar
 • Kültürümüze olan yakınlık
 • Ekonomik kaygılar
 • Psikoterapi eğitiminin toplam süresi
 • Deneme yanılma yöntemi
 • Sigorta şirketlerinin söz konusu psikoterapi metoduna ait uygulanan terapiyi karşılayıp karşılamaması (kimi ülkelerde).

Terapide kullanılan teknikleri yemek tarifi verir gibi birbirimize aktarabilmemiz imkansız. Her gelen danışamızın farklı bir hikayesi var ve biz konuşmaya başlamadan bunu bilemeyiz. Bu nedenle seansta gerçekleşenlere bağlı olarak her an vites değiştirmeye hazırlıklı olmalıyız. – Monica McGoldrick

3) Psikoterapi eğitimi – Standartları belirleyen kurumlar

Farklı kurumların üzerinde söz sahibi olduğu psikoterapi eğitim standartları ülkelerden ülkelere geniş farklılıklar gösterir. Psikoterapi eğitimleri konusunda söz sahibi olan çeşitli kurumlar şunlardır;

 • Psikoterapi eğitimleri veren kurumlar / Üniversiteler
 • Psikoterapi dernekleri
 • Ulusal sağlık düzenlemeleri, sağlık bakanlıkları
 • Belli psikoterapi metodunda psikoterapi eğitimi veren kurumların bağlı oldukları çatı organizasyonları
 • Psikoterapi kanunları

4) Psikoterapi eğitimi – Öz farkındalık nedir?

 1. Öz farkındalık nedir?

  • Öz farkındalık psikoterapi eğitimi alan psikoterapist adayının kendisinin bu eğitimi vermeye yetkisi olan bir eğitmenden almış olduğu terapidir.
  • Psikanalistler bu seansları kendi analizinden geçmek olarak tanımlar.
  • Hümanist yaklaşım ve sistemik terapi uygulayacıları kendi bireysel psikoterapi seanslarını almak der. Yada öz farkındalık seanslarını almak olarak ifade ederler.
  • Bilişsel davranışçı terapi okullarında kişisel terapi zorunluluğu genelde konulmaz (Almanya’da zorunludur, Avusturyada değil). Son zamanlarda bilişsel davranışçılar arasında öz farkındalık terapilerinin öneminin artıyor ve öğrencilerine tavsiye edebiliyorlar.
 2. Öz farkındalık nedir? – Öz farkındalık kimler tarafından verilir?

  • Öz farkındalık seanslarını alabileceğiniz uzmanlar, psikoterapi alanında tecrübeli, psikoterapi eğitimi verme yetkisine sahip bireylerdir.
  • Öğrencilerin öz farkındalık gördükleri eğitimci, süpervizörleri ve teorik eğitimlerini aldıkları kişiler farklı olmalıdır. Bu şekilde farklı roller muhafaza edilebilir. Eğitimcinin az olduğu kurumlarda maalesef bu imkan verilemeyebilir.
 3. Öz farkındalık nedir? – Amaç

  • Kişisel büyüme. Psikoterapi eğitimleri sadece teorik değil, psikoterapist adayının kişisel gelişimini de amaçlar.
  • İçgörü kazanmak. Psikoterapi eğitimi süresince öz farkındalık terapileri öğrencinin kendini keşfetmesini, iç dünyalarını incelemelerini amaçlar.
  • Danışan rolünü almak. Öz farkındalık terapilerinde kendileri danışan rolünü tecrübe ederler. Empati ve içgörü kazanabilirler.
  • Aktarım, karşı aktarım süreçlerini gözlemleyebilirler. Kendi iç dünyaları ile çalışmamış psikoterapistlerin, psikoterapi sürecinde iç çatışmalarını hastalarına yansıtabilme tehlikesi doğar.
  • Başkalarına yardımcı olmaya başlamadan önce kendi problemlerini çözerler.
  • Kaslow ve Friedman (1984) 14 uzman arasında öz farkındalık terapileri üzerine bir araştırmada bulundu. Psikoterapi öğrencilerinin profesyonel gelişimlerinde öz farkındalık terapilerinin, süpervizyon eğitiminden daha önemli yer tuttuğunu gördü.
 4. Öz farkındalık nedir? – Konuları

  • Öz farkındalık terapilerinin belirli bir kalıbı olmaz. Elbette öğrenciler aktüel problemlerini yada kafalarını kurcalayan temaları psikoterapiye getirirler.
  • Bazı psikoterapi öğrencileri kendi psikoterapistleriyle sorunlarını tartışmaktan çekinirler. Sorunlarını anlattıklarında analistin onların psikoterapist olamayacağını düşünmesinden çekinirler. Halbuki durum tam tersidir. Kendi problemlerini öz farkındalık terapilerine getirmeye çekinen öğrencilerin savunma mekanizmalarının çok yüksek olduğu düşünülür. Yada yeterince iç görülerinin gelişmediği düşünülür.
 5. Öz farkındalık nedir? – Süre

  • Zorunlu kılınan öz farkındalık terapisi süresini psikoterapi eğitimleri veren kurumlar ve ülkenin psikoterapi kanunu -eğer mevcutsa- belirler.
  • Zorunlu kılınan öz farkındalık seansları yönünden terapi yöntemleri arasındaki farkı anlamak için Avusturya örneğine bakalım. Aşağıda Avusturya’da alınması kanunen zorunlu olan bireysel öz farkındalık seans sayılarını farklı psikoterapi yaklaşımlarına göre sıraladım.
  • Bunların dışında grup ortamında da alınması gereken zorunlu öz farkındalık eğitimi vardır. Avusturya örneğine bakalım.
  • Yüksek sayıda öz farkındalık psikoterapi seanslarını almak oldukça ağır bir maddi yükümlülük getirir. Bunun dışında sayılı olan psikoterapi eğitimleri verebilen psikoterapist eğitmenlerden terapi alabilmek için yer edinmekte güç olabilir. Bu durumda istediğimiz terapistle çalışabilmek için bir kaç yıl beklememiz gerekir.
  • Bazı öğrencilerin daha uzun süre öz farkındalık eğitimi almaları gerekir. Süpervizörler gerekli gördüğünde, öğrencilerinden daha fazla saat psikoterapi almasını bekleyebilirler. Yine danışanlarınızla yaşadığınız problemlerin niteliğine göre, süpervizörleriniz sizi tekrar kişisel terapiye yönlendirebilir.
 6. Öz farkındalık nedir? – Ne zaman başlanır?

  • Bazı psikanaliz enstitüleri psikoterapi eğitiminden önce analizlerin başlamasını ister. Bazılarında ise paralel olabilir psikoterapi eğitimi ve psikanaliz.
  • Türkiye’nin model aldığı Fransa’ da psikanalitik eğitime başlamadan önce öğrencilerin iki yıl süre ile bireysel analizlerini yapmış olmaları beklenir.
  • Avusturya’da teorik psikoterapi eğitimi ve öz farkındalık aynı anda başlayabilir. Ama bazı öğrenciler öz farkındalık eğitimine erken başlar.
  • Diğer psikoterapi yaklaşımlarında bireysel terapilerle psikoterapi eğitimi genellikle aynı anda başlar
 7. Öz farkındalık nedir? – Grup terapileri

  • Öz farkındalık grup terapileri psikoterapi öğrencileri arasında yapılan genellikle kapalı gruplardır. Yani dışardan sonradan katılımlara genelde izin verilmez. Grup üyeleri arasında meselelerini getirebilmeleri sağlayacak olan bir güven ortamı oluşturulur.
  • Öz farkındalık bireysel yada grup terapisi şeklinde verilebilir. Öğrenciler genellikle her ikisini birden alırlar. Grup terapisinde ortaya çıkan meselelerini bireysel terapilerde daha yakında çalışabilirler.
  • Alınması gereken zorunlu grup terapisi seanslarının sayısı psikoterapi okulları tarafından belirlenir.
  • Öz farkındalık grup terapileri psikoterapi eğitiminin bir parçası olduğu kadar, kişisel büyüme sağlamak isteyen farklı gruplara da uygulanır.
   • Psikodinamik yaklaşımlarda grup içerisindeki dinamiklerin incelenmesi ve bu sayede bireylerin iç çatışmalarının farkına varabilmelerine önem verilir.
   • Bilişsel davranışçı terapi içgörü odaklı değildir. Öz farkındalık çoğu zaman zorunlu tutulmaz.
   • Hümanist yaklaşımda daha çok grubun göstereceği kabul ve destekleyici ortamda büyümesi esas alınır.
   • Sistemik aile terapisi gruplarında, grubun bireyin iç kaynaklarının daha fazla farkına varması ve yeni kaynaklar elde etmesini desteklemesi beklenir.

5) Psikoterapi eğitimi – Süpervizyon eğitimi

Süpervizyon eğitimi nedir? Profesyonel gelişimi desteklemek ve yardımcı olabilmek için tecrübeli profesyoneller tarafından sunulan hizmettir.

Süpervizör kimdir? Süpervizörler müfettişten ziyade danışılan tecrübeli bir meslektaştır. Psikoterapi eğitimleri boyunca öğrenciler yaptıkları stajlar ve danışanlarıyla olan çalışmaları için süpervizyon almaları zorunludur.

Süpervizör ve süpervizyon eğitimi altındaki öğrenci arasında teke tek gerçekleşebileceği gibi (genellikle psikodinamik yaklaşımlarda), grup içinde de olabilir. Bu durumda grubu oluşturan diğer öğrencilerde sunulan vaka hakkında yorumlarını, desteklerini ve izlenimlerini iletirler.

Süpervizyon eğitimi konuları. Süpervizyon eğitimi alan öğrencinin mesleki gelişimi ile ilgili şunlar çalışılabilir. Stajları, hastalarıyla olan çalışmaları, kaygıları, görev aldıkları kurumlarda yaşadıkları adaptasyon süreçleri ve çatışmalar vb.

Açık ve kapalı grup süpervizyon eğitimleri. Süpervizyon eğitimi grupları yeni üyelerin katılımına açık yada kapalı olabilir. Psikodinamik yaklaşımda yapılan süpervizyonlar kapalı olma eğilimindedir. Süpervizyon eğitimi grupları, öz farkındalık gruplarından daha esnektirler.

Çok acil durumlarda psikoterapi öğrencisi süpervizörüyle telefon ile iletişime geçebilir. Psikoterapide acil olarak nitelendirilebilecek durumların başında şunlar gelir. Hastanın intihar etme planlarında somutlaşma görülmesi yada çocuk koruma gibi diğer resmi kurumların dahil olduğu durumlar olabilir. Bunun dışında psikoterapist kendini hastasına karşı güvende hissetmemiş olabilir.

Tanışacağınız her danışan büyük ihtimalle kalbinize ağır gelebilecek olan sırlar saklar. Onların acılarını paylaştığınızda sizde büyürsünüz.

6) Psikoterapi eğitimi – Protokol tutma

Bir süpervizyon eğitimi yöntemi de protokoldür. Psikoterapi öğrencileri genellikle belli bir kalıba uygun olarak protokol tutarlar. Bu kalıplar süpervizörleri tarafından temin edilir. Zamanla kendi istedikleri şekilde hastalarıyla yapmış oldukları seanslardan sonra protokol tutarlar.

Öğrenciler tuttukları protokolleri düzenli olarak süpervizyon eğitimi süresince paylaşarak geri dönüşümler alırlar. Kendi süpervizyon eğitimimde süpervizörüm her otuz seanslık protokolden sonra bunları benden teslim alırdı.

Amaç. Protokol yazmak, seanstan çıktığında yoğun duygular içinde olan öğrenciye süpervizyon gününe kadar yardımcı olur. Süpervizyon eğitimi alan öğrenci enerjisini yönlendirir, oluşan hipotezlerini daha somut hale döker.

Süpervizyon seansına gitmeden önce öğrenci acil bir soru yöneltmek isterse süpervizörüne mail yoluyla ulaşabilir. Protokolleri iletip süpervizöründen yorum yapmasını yada belirli sorularını cevaplamasını isteyebilir.

Otovizyon. Protokol tutma alışkanlığı kazanan psikoterapistler bu şekilde hastalarıyla olan çalışmalarını gözden geçirme imkânı bulurlar.

7) Psikoterapi eğitimi – Süre

 • Söz konusu olan ülkedeki psikoterapi yasaları belirli bir psikoterapi eğitimlerine başlama ve bitirme limiti koyabilirler. Avusturya’da 6-7 yıl arasındadır bu.
 • Mezun olmak için istenilen şartların ağırlığı süreyi uzatır.
 • Psikoterapi eğitiminin yapı taşlarından olan öz farkındalık için zamana ihtiyaç duyulur.
 • Bireysel çabalar süreyi etkiler.
 • Kişisel kaynaklar; maddi, zaman, danışan bulma vb.
 • Eğitimi veren enstitünün sunduğu seminerlerin sıklığı.
 • Danışanlarla her gün psikoterapi yapılmaz. Sürecin terapi seansları aralarında da sürdüğüne inanılır. Öğrencinin duygusal bir olgunluğa erişmesi için de zamana ihtiyacı vardır. Bu nedenle psikoterapi eğitiminin belli bir süre devamı gerekir.

8) Psikoterapi eğitimi – Kimler psikoterapist olabilir?

Kimlerin psikoterapi eğitimi alabileceği konusunda farklı görüşler vardır. Kimi ülkeler ve kurumlar diğerlerinden daha kısıtlayıcıdır. Şimdi bu farklı fikirlere göz atalım.

a) Sadece tıp uzmanları psikoterapi eğitimi alabilmeli görüşü

Uzun yıllar bir çok Avrupa ülkesinde psikoterapi eğitimi sadece tıp uzmanlarıyla sınırlandırılmıştı. Bu görüşü özellikle psikiyatri uzmanları desteklemektedir.

Bu bakış açısına göre psikoterapi, psikiyatrinin kullandığı tedavi araçlarından yalnızca biridir. Ülkeler bu konudaki düzenlemelerden giderek uzaklaşmaktadır.

Psikoterapi mesleğinin tıp uzmanlarıyla kısıtlanması gerektiğine inanan gruplar, psikoterapiyi psikiyatristlerin tekeline almak isterler.

b) Doktorlar, (klinik) psikologlar ve PDR uzmanları psikoterapi eğitimi alabilmeli görüşü

Psikoterapi eğitimi kimlere kısıtlanmalı konusundaki en yaygın görüş budur. Almanya’da sadece tıp uzmanları ve klinik psikologlar psikoterapist olabilir.

Psikoterapinin geniş kitlelere ulaştığı Amerika da ise daha uygun psikoterapi ücreti talep eden sosyal çalışanlar da psikoterapist olabilirler.

Türkiye’de yazılı kanun olmamakla birlikte genellikle psikiyatristler, psikologlar ve PDR uzmanlarından psikoterapist olmaları beklenir.

Türkiye’ de psikoterapi mesleğinin geniş mesleklere açılması tedirginlik yaratıyor. Bunun en önemli nedeni Türkiye’de kısa ve standardı belirlenmeyen psikoterapi eğitimlerinden geçmeleri. Arka planda almış oldukları psikoloji, psikiyatri yada PDR diplomalarına güvenilmektedir mesleki etik ve yeterlilik konusunda.

c) Bir çok farklı meslekten insanlar psikoterapist olabilir görüşü

Sigmund Freud – Lay Analist Meselesi – adlı eserinde oluşturduğu kuramın tıp eğitimi almamış insanlar tarafından da uygulanabileceği belirtti. Fakat ileri ki yıllarda kurucusu olduğu psikanaliz bir çok ülkede sadece psikiyatristlerle sınırlandı.

Freud’un memleketi olan Avusturya’da bir çok alandan gelen uzmanlar terapist olabilir. Avusturya’da psikoterapi eğitiminin oldukça standardize edilmiş, ağır yükümlülükler getirilmiş olup yaklaşık 6-7 yıl sürer. Örneğin pedagog, sosyal çalışanlar, psikiyatri hemşireleri, öğretmen ve rahipler psikoterapi eğitimleri alabilirler.

9) Terapist olmak için gereken psikoterapi eğitimi nelerden oluşur?

Psikoterapi eğitiminin dayandığı temelleri şunlar oluşturur: Teorik eğitim, öz farkındalık eğitimi, süpervizyonlar, stajlar, süpervizyon gözetiminde hasta almak ve protokol yazımı.

Bahsedilen temel psikoterapi eğitimi temelleri farklı ülke ve kurumlarda değişiklikler gösterebilir.

Alınması gereken toplam teori, süpervizyon, öz farkındalık terapileri oldukça değişkendir. Kimi ülkelerde, örneğin Avusturya’da öğrenciler farklı kurumlarda uzun süreli stajlar yapmak zorundadırlar.

Farklı metotların ağırlık verdiği psikoterapi eğitimi alanları değişiklik arz edebilir. Örneğin; psikodinamik yaklaşımlarda bireyin kendi psikoterapisini alması ön plandadır. Diğer yandan sistemik psikoterapi yaklaşımında özellikle tek taraflı aynalar yada yansıtma takımı gibi uygulamalarla zenginleştirilen süpervizyonlar çok önemlidir.

Değişik ülke ve metotlarda psikoterapi eğitimi süresince ağırlık verilen hususlar değişebilir.

İlginizi çekebilir: Avusturya’da Psikoterapi Eğitimi

10) Psikoterapi eğitimi – Online psikoterapi eğitimi

Psikoterapi eğitimi almayı farklı coğrafyalarda yaşayan uzmanlara kolaylaştırır online psikoterapi eğitimi.

 • Amerikada online terapi hizmetlerinin yanı sıra kimi kurumlar tarafından sunulmaktadır.
 • Avrupada bu tarz online psikoterapi eğitimleri rağbet görmezler. Zira bu yolla edinilen sertifikalar Almanya ve Avusturya’da psikoterapi eğitimlerine denk kabul edilmezler.

Amaç. Online psikoterapi eğitimini bir çok ülke, kendi ülkelerinde bulunmayan psikoterapi eğitimlerini uzaktaki eğitimcilerden almak için kullanılır. Bu şekilde kullanımı daha çok Amerikan eğitimcilerin gelişmekte olan ülkelerde yaşayan uzmanlara sundukları eğitimlerdir.

Online psikoterapi eğitimi – Nasıl uygulanır. Online psikoterapi eğitimine uzmanlar internet aracılığı ile bireysel olarak da kayıt olabilirler.

Kendi ülkelerindeki ulusal organizasyonlarının çabaları ile hazırlanan özel bir programada dahil olunabilir. Böyle durumlarda grup fiziksel olarak ulusal eğitim organizasyonunun çatısı altında bir araya gelir ve tanışırlar. İleriki zamanlarda internet aracılığı ile süpervizörleriyle iletişime geçerler. Yani eğitimin bir kısmı online, bir kısmı yüz yüze yapılır. Böylelikle grubunun birlikteliği sağlanır.

Online süpervizyon eğitimi. Uzak yerlerde görev yapan psikoterapist, psikolog ve psikolojik danışmanlar için faydalı olabilir online süpervizyon eğitimi.  

Diğer bir online psikoterapi eğitimi de, sertifikalı psikoterapist olan uzmanların, online psikoterapi hizmetlerine başlamadan önce, bu konuda aldıkları eğitimdir. Bu eğitim yüz yüze olabildiği gibi internet üzerinden de yapılabilir.

İlginizi çekebilir: Psikoterapist nasıl olunur?

Psikoterapi eğitimi, öz farkındalık eğitimi ve süpervizyon eğitimi ile alakalı aklınıza takılanları burada paylaşabilirsiniz.

2 YORUMLAR

 1. […] Psikoterapi eğitimi sürecime ilk başladığım günlerde, Viyana’da süpervizörlerim arasında en tecrübeli olan değerli hocama bir psikoterapistin mesleki evreleri nasıl oluyor sorusunu yönelttim. Bana bir terapist ilk evrede öğrenmek, ikinci evrede para kazanmak, üçüncü evreye geldiğinde ise artık danışanlarıyla muhabbet etmek için yapar psikoterapi demişti. Gerçekten eğitimlerine büyük ilgi gösterilen bir mesleğe sahibiz. Hele de süpervizyon altında danışan alma yetkisi kazandığımızda büyük bir onur duyar ve heyecanla başlarız işimize. Bu ilk aşamada her danışanımızdan bir çok şey öğrenir, tecrübelerimizi geliştiririz. […]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın.
Lütfen buraya adınızı yazın.