Psikoterapi araştırmaları

Psikoterapi araştırmaları neden gereklidir?

 1. Psikoterapinin etkinliğinin kanıtlamak

  • Psikoterapi araştırmaları psikoterapinin etkinliğini kanıtlayarak toplumu faydaları konusunda bilinçlendirirler.
  • Psikoterapi araştırma sonuçlarının sayesinde, toplumda ve ruh sağlığı uzmanları arasında psikoterapiye olan inanç arttı.
  • Bir çok Avrupa ülkesinde sağlık sigortaları etkinliği kanıtlanmış bir tedavi edici metot olarak psikoterapiyi karşılamaya başladılar.
  • Özellikle yeni uygulanmaya başlanmış terapi yöntemleri kabul görebilmek için etkinliklerini gösteren araştırmalara ihtiyaç duyarlar.
 2. Klinik uzmanları bilgilendirmek

  • Bir çok uzman psikoterapi araştırmalarını okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olurlar. Bu bilgiler danışanlarıyla olan çalışmalarına ışık tutar.
  • 20 yıl önce Morrow-Bradley ve Elliott (1986) Amerika Psikoloji Derneğinin Psikoterapi bölümü mensupları arasında, psikoterapi araştırmalarının kullanımını üzerine bir araştırmada bulundu. 384 katılımcı psikoterapist ortalama ayda beş araştırma okuduklarını ve bu okumaların kendilerine klinik çalışmalarında yardımcı olduğunu belirttiler.

Psikoterapi araştırmalarının konuları nelerdir?

 1. Psikoterapi etkinliğini ölçen araştırmalar

  • Bu araştırmalar politik açıdan önemlidir, her ne kadar psikoterapi uygulanmaları çok katkı sağlamasalar da etkinliğini kanıtlama görevi görürler. Bu tarz çalışmalar farklı sorulara cevap verir. Bunlar; hastaların ne kadarlık miktarında iyileşme oldu, hangi ölçüde iyileşme oldu, psikoterapi elde edilen değişim ne kadar süre etkili oldu.
 2. Psikoterapi süreci araştırmaları

  • Psikoterapi sürecinin sonuçlarına olan etkileri incelenir bu araştırmalarda.
 3. Psikoterapi bağlamı ile ilgili çalışmalar

  • Psikoterapi süreci ve sonuçları dışında, psikoterapi ile ilgili diğer konuları inceler. Örneğin;
   • Psikoterapi eğitimi
   • Hastaların psikoterapistlerini nasıl seçtikleri
   • Psikoterapiye ihtiyaç duydukları halde psikoterapi almak istemeyen psikolojik hastalıklara sahip bireylerin psikoterapiden uzak durmalarının nedenleri

Karşılaştırmalı psikoterapi araştırmaları

Karşılaştırmalı araştırmalar farklı sonuçların çıkmasına sebep olan nedenleri araştırır. Böylelikle çeşitlilikler araştırılarak teorilerin genişlemesi amaçlanır. Karşılaştırmalı psikoterapi araştırmaları ile vakalar hakkında daha derin bilgilere ulaşılabilir.

Aslında her araştırma karşılaştırmalıdır denilebilir. Bu yüzden karşılaştırma araştırmalarının gerçekten bir alan oluşturup oluşturmadığı şüphelidir. Bu karşılaştırma açık yada örtülü yapılabilir.

Karşılaştırmalı psikoterapi araştırmaları konuları 

 • İlaç ve psikoterapinin kıyaslanması. Uzun yıllar karşılaştırma psikoterapi uygulanan danışanlarla, biyolojik temellere dayanan psikiyatrik müdahaleler uygulanan danışanlarla kıyaslanmışlardır.
 • Farklı terapi yöntemlerinin kıyaslanması. Zamanla farklı psikoterapi yaklaşımlarının boy göstermesiyle, psikoterapi metotlarının etkinliği arasında kıyaslama yapılmıştır. Bu konuda en çok ilgiyi psikanalitik yaklaşımlarla, bilişsel davranışçı yaklaşımlar arasında yapılan mukayeseler almıştır.
 • Psikoterapinin farklı kültürlerde uygulanması. Kültürel farklılıkların bilincine özellikle ruh sağlığı hizmetlerinin sunumunda varılmaya başlanmasıyla karşılaştırmalı psikoterapi araştırmalarına da yansımıştır. Psikoterapi uygulamalarını değişik kültür, sosyal sınıf, din unsurlarında uygularken karşılaşılanlar odak noktası olmuştur.
  • Farklı ırklarda bireylerde psikoterapinin etkinliği. Psikoterapi araştırmalarının yoğunluklu olarak yapıldığı Amerika’da kısa sürede psikoterapinin siyahiler, Latin kökenli vatandaşlar ve Asyalı göçmenler üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
  • Sosyal sınıf ve psikoterapi uygulamaları. Psikoterapi özellikle psikodinamik yaklaşımların temelinde üst sosyal sınıflarla yapılan uygulamalarda elde edilen içgörüler etkili olmuştur. Bu nedenle de yoğun bir biçimde psikoterapinin bir ihtiyaçtan öte lüks olduğu iddia edilerek eleştirilmiştir. Psikoterapi araştırmalarının bir kısmı farklı sosyal sınıflarda ki uygulamalarla kıyaslama imkanı getirmiştir.
  • Doğu toplumlarında psikoterapi. En çok merak edilen sorular bu araştırmalarda, batı dünyasında doğan psikoterapinin doğu kültürlerine uygulanıp uygulanamayacağı konusuydu. Bu araştırmalar henüz psikoterapi araştırmalarının gelişmediği doğu toplumlarında yeterince gerçekleştirilemese de giderek sayıları artmaktadır. Bunun yanı sıra batı toplumlarında yaşayan göçmen, mülteci ve doğu kökenli vatandaşlarla yapılan araştırmalar bu konuda fikir sahibi olmamızı sağlar.
  • Küreselleşen psikoterapi. Psikoterapinin küreselleşmesi ve farklı coğrafi bölgelere yaygınlaşması ile psikoterapi araştırmaları bu alana yönelmiştir. Psikoterapinin gelişimi farklı ülkeler, bölgeler ve kurumlarda birbiriyle karşılaştırılmıştır. Psikoterapinin bir toplumda gelişmesi için gerekli faktörler, karşılaşılan zorluklar ve uygulamada görülen adaptasyonlar bu araştırmalarda önem kazanmıştır. Karşılaştırma yapılırken ne kadar çok ülke arasında kıyas yapılırsa mukayese o derece soyut olabilir. Küreselleşme hakkındaki araştırmalar genellikle aile terapisi alanında yapılmıştır.

Psikoterapi araştırmalarında önemli olan kuruluşlar

Psikoterapi Araştırmaları Toplumu (SPR) her yıl düzenlediği konferansla psikoterapi araştırmaları alanındaki son yapılan çalışmaları sunar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın.
Lütfen buraya adınızı yazın.