Psikolojik hastalıklar geçiriyor olmak bir çokları tarafından kabullenilmesi çok güçtür. Oysa psikolojik rahatsızlıklar insanların büyük çoğunluğunda görülür.

Her hastalık evvela ruhta başlayıp sonra vücuda sirayet etmiş bir isyandır. – Peyami Safa

Psikolojik hastalıklar ve belirtileri nelerdir?

Psikolojik hastalık nedir?

Klinik açıdan kayda değer davranışsal veya psikolojik hastalık belirtileridir.

Kişide bulunan mevcut sorunlara, sakatlığa veya giderek artan bir ölüm, ağrı, sakatlık veya kişisel özgürlük kaybına bağlı olarak oluşur.

Toplumun yarısından fazlası ömürlerinde en az bir kere psikolojik hastalıklardan birini geçirir.

Sağlıklı insan nasıldır?

Sağlık sadece fiziksel veya psikolojik hasta olmama veya sakat olmama hali değildir. Sağlık bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyilik halidir.

En zor bulmacaların bile bir çözümü vardır.

Psikolojik hastalıkların doğurabileceği sonuçlar

!!! Psikolojik hastalıkları olan kişilerin bir çoğu diğer insanlardan çok farklı davranmazlar.

 • Fakat ruhsal bozuklukların bir kısmı şiddet gibi ağır davranışsal sorunlara sebep olur.
 • Cinsel açıdan uygunsuz davranışları getirebilir.
 • Psikolojik rahatsızlıklar intihar yada kaza ile sonuçlanabilir.
 • Var olan fiziksel hastalıklarınızın şiddetini artırabilir.
 • Psikolojik hastalıklar bireylerin üretkenliklerini büyük ölçüde azaltabilir.

En yaygın psikolojik hastalıklar nelerdir?

250 nin üzerinde tanımlanmış psikolojik rahatsızlık bulunur.

 • Anksiyete: Panik Atak, Agorafobi, Sosyal fobiler, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Duygudurum bozuklukları: Depresyon, Bipolar Bozukluk.
 • Kişilik bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • Bağımlılıklar
 • Cinsel problemler

Psikolojik hastalıklar listesi

1) Psikolojik hastalıklar – Duygudurum bozuklukları

Duygudurum bozukları yada Mizaç bozuklukları denir.

Duygudurum bozuklukları nedir? Hastaların uyarılara karşı geliştirdiği, uzun süreli üzüntü, öfke, tepki, nefret gibi duygusal tepkileri kapsar. Bu tepkilere psikotik semptomlar eşlik edebilir.

Kişi ya depresyonda olduğu gibi aşırı mutsuzluk ve ruhsal çöküntü içinde olur. Veya  “manik”, “öförik” bir halde kendisini çok iyi hisseder.

Psikolojik rahatsızlıklar – Depresyon

Depresyon belirtileri. Depresif bireylerin uyku ve yeme düzeni gibi günlük rutinleri değişir. Birey kendini daha az mutlu ve umutlu hisseder. Yorgunluk hissi hakimdir. Değersizlik ve pişmanlık duyguları hakim gelir. Psikosomatik ağrılar görülebilir. İntihar ve ölüm düşünceleri sıklıkla yaşanır.

Depresyon yas değildir. Yas depresyona sebep olabilir. Fakat yas depresyon değildir. Yas sürecinde üzüntü dalgalar halinde gelip gidebilir. Bireyin kendine olan güveni ve ben değerliyim hissi muhafaza edilir.

Depresyon görülme sıklığı. Her altı kişiden biri ömründe en az bir defa depresyon geçirir. Bayanlarda, erkeklerden daha sık görülür. Her üç bayandan biri depresyona yakalanır.

Depresyona sebep olan faktörler

 • Vücuttaki bazı hormonların düzensizliği
 • Genetik yatkınlık
 • Kişilik özellikleri. Karamsar olmak, strese yatkın olmak.
 • Çevresel faktörler. Fakirlik, şiddet görmüş olma

Depresyon tedavisi: İlaçla tedavi, psikoterapi, Elektro terapi, kendi kendine yardım.

Depresyon zayıflık değildir. Çok uzun bir süre güçlü olduğunuzu gösterir.

Psikolojik rahatsızlıklar – Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk yerine iki uçlu bozukluk veya manik depresif bozuklukta denir.

Bipolar Bozukluk nedir? Bireyin ruh halinde değişikliğe, enerji ve fonksiyon kaybına neden olan beyin hastalıklarındandır. Bipolar I, Bipolar II ve Cyclotimik olmak üzere üç alt grubu bulunur. Depresif ve manik olmak üzere iki farklı hastalık dönemi yaşanır.

Kişi depresif dönemde insanlardan ve eğlenceli bulunan şeylerden kaçınır. Kendisini daha az mutlu, umutlu ve özgüvenli hisseder. Genellikle kış aylarında depresif ve yaz aylarında manik olur.

Manik dönemde  kendisini oldukça coşkulu ve iyi hisseder. Uyku gereksinimi azalır, riskli yatırımlar yapabilir, çok hızlı düşünebilir ve çok para harcayabilir.

Cyclotimik. İki kutuplu ruh hali rahatsızlığının daha az yoğunlukla hissedilmesi durumudur.

Bipolar bozuklukta risk grupları. Hastaların büyük bir çoğunluğunun depresyon geçiren yada bipolar bozukluk yaşayan bir akrabası bulunur. Yüksek stres, uyku hastalıkları, uyuşturucu madde ve alkol kullanımı gibi çevresel faktörlerde etkili olur.

Bipolar bozukluğun tedavisi: Sıklıkla ilaç tedavisinin yanında psikoterapi uygulamaları kullanılır.

Mutlu olduğunda müzikten zevk alır. Ama mutsuz olduğu zamanlarda sözlerinin manasını anlar.

2) Psikolojik hastalıklar  Kaygı bozukluğu

Kaygı bozukluğu yerine anksiyete bozukluğu da denir.

Psikolojik hastalıklar arasında kaygı bozukluğu oldukça sık görülür.

Kaygı nedir? Kaygı strese verilen normal bir reaksiyondur.

Kaygı bütünüyle zararlı mıdır? Kaygı bir çok durumda aslında bize yardımcı olur. Örneğin; hiç kaygı duymayan bir öğrenci ders çalışma motivasyonu bulamaz. Kaygı duyduğumuz şeylere karşı önlem alır, kendimizi tehlikelerden koruruz. Ama bazı kişilerde kaygı ve korku aşırı düzeyde  yaşanır.

Kaygı bozuklukları nedir? Aşırı düzeyde görülen kaygı ve korku durumlarıdır.

Kaygı bozukluklarının belirtileri. Endişe ve korkular bir çok farklı fiziksel tepkiyle sonuçlanabilir. Kalp çarpıntısı, aşırı terleme, ağız kuruluğu, sık idrara çıkma, titreme ve kaygılı olunan durumlarda ortaya çıkan panik atak.

Kaygı bozukluklarının görülme nedenleri. Genetik nedenler ve yetiştirme şekli  alkol, kafein vb. madde kullanımı olabilir.

Bana herşey senin kafanda diyorlar. Onlara şöyle cevap veriyorum. Gerçekten kendimi böyle hissetmek istediğimi mi sanıyorsunuz? – Sonia Estrada, Niporno

Psikolojik rahatsızlıklar – Kaygı bozuklukları nelerdir?

 1. Yaygın anksiyete

  • Bireyin belirli bir korku ya da endişe duymadığı, yaygın kronik anksiyetedir.
  • Yaygın anksiyete bozukluğu yaşayan hastalar günlerinin büyük bir kısmı endişe ve korku içinde geçirerek düşük bir yaşam kalitesine sahip olurlar.
  • Bu psikolojik hastalığı geçiren bireylerde sonuç olarak uyku bozukluğu, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, kasların gerginleşmesi ve yorgunluk görülür.
 2. Panik Bozukluk

  • Tekrarlayan fiziksel ve psikolojik ızdırap veren panik ataklar görülür.
  • Çarpıntı, terleme, titreme, nefes alamama hissi, göğüste ağrı ve baş dönmesi gibi belirtiler gösterir.
 3. Özgül fobiler

  • Bireyin belirli nesnelere yada durumlara karşı duyduğu aşırı ve mantıksız korkulardır. Kişi bunların mantıksız olduğunun farkında olsa da bu duygu ile baş edemezler.
  • Başlıca özgül fobileri şunlardır; yükseklik korkusu, belirli hayvanlardan korkma, iğne korkusu.
 4. Sosyal kaygı bozukluğu

  • Sosyal anksiyete bozukluğu veya sosyal fobi de denir.
  • Sosyal fobi bireyin başkalarının yapacağı negatif değerlendirmelerden çekinerek kaygı duymasıdır.
  • Birey sosyal ortamlardan kaçınır. Örneğin; topluluk önünde konuşmak, umuma açık ortamlarda yemek ve tuvaleti kullanmak.
  • Duygusal ilişki kurabilmek, birine yönelmek, başkaları gözlemlerken çalışmak ve yeni insanlarla tanışmakta güçlük çekme.
 5. Ayrılık anksiyetesi

  • Bireyin yaşına uygun olmayan aşırı düzeyde bağlılık duyulan bireylerden ayrılma korkusu, kaygısı.

Kaygı bozukluğu tedavisiTerapi, ilaç kullanımı, stresle baş etme yöntemleri, kendi kendine yardım.

İlginizi çekebilir: Psikoterapi nedir?

3) Psikolojik hastalıklar – Yeme bozuklukları

Yeme bozukluğu nedir? Yeme alışkanlığıyla ilgili psikolojik hastalıklar çok ciddi yeme davranış bozuklukluğu ve kilo kontrolü rahatsızlıklarıdır. Yeme bozukluğu olan bireyler yeme ve vücut ağırlığı konusunda takıntılıdırlar. Vücutları ile ilgili realist bir algıları yoktur.

Yeme bozuklukları neden kaynaklanır? Birey az yemek ya da çok yemek isterken kontrolü kaybetmiş olabilir. Birey çok mükemmeliyetçi olabilir.

Yeme bozuklukları en çok kimlerde görülür? Genellikle ergen ve genç erişkin döneminde olan bayanlarda görülen bu tip psikolojik hastalıklar ciddi hayati tehlikelere götürebilir.

 1. Anoreksiya nevroza 

  • Kişinin normal kilonun çok altında (yüzde 15 daha az) olmasına rağmen kendini şişman olarak görme durumu.
  • Yiyecekleri aşırı kontrol, aşırı egzersiz yapma, müshil ilaçları kullanma gibi yöntemlere başvurma.
  • Bulgular. Menstrüasyon görmeme, kemiklerde incelme, saç ve tırnaklarda kırılganlık, aşırı kabızlık, tansiyon düşüklüğü, depresyon …
 2. Bulimiya nervoza

  • Bulimiya nervoza atağı sırasında birey kısa sürede aşırı derece çok yemek yer. Daha sonrasında kilo alımını önlemek için farklı yollara başvurur; kusma, ilaç, yoğun egzersiz …
 3. Tıkınırcasına yeme bozukluğu

  • Kısa sürede tıkanırcasına yemek yerler ve sonrasında pişmanlık ve utanç duyarlar. Bulimia nervroza hastalarında görüldüğü gibi kilo alımını önleyici davranışlarda bulunmazlar.

Yeme bozuklukları tedavisi: Psikolojik tedaviler fizyolojik tedavilere eşlik eder. Yeme bozuklukları ciddi hayati tehlikeler oluşturabilir.

Hiç bir yiyecek sana yeme bozukluğun kadar zarar vermez.

4) Psikolojik hastalıklar – Uyku bozuklukları

Bireyin uyku ritimleri ile ilgili yaşadığı bozukluklardır. Uyku kalitesinde, zamanında ve miktarında yaşanan problemlerdir.

Uykuyla ilgili psikolojik hastalıklar bireyin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal fonksiyonlarına ciddi bir şekilde zarar verebilir.

 • İnsomnia
  • Uykuya dalma ve uykuda kalmada güçlük.
 • Narkolepsi
  • Bir anda uyuya kalma
 • Uyku apnesi
  • Uyku apnesi hastaları uyku sırasında nefes güçlükleri yaşarlar.
 • Gece terörü
 • Uykuda yürüme
 • Uykuda idrar kaçırma
 • Uyku felci
 • Huzursuz bacak sendromu

Uyku bozuklukları tedavisi: Rahatlama egzersizleri, psikoterapi, ilaçlar, diyet değişikliği, nefes almayı kolaylaştırıcı aparatlar.

5) Psikolojik hastalıklar – Cinsel sorunlar

Cinsellikle ilgili psikolojik hastalıklar fiziksel ve psikolojik temellere dayanabildiği gibi kimi zaman neden bulunamaz. Cinsel sorunlar cinsel kimlikle ilgili sapmalar cinsel fonksiyonların yerine getirilememesi gibi sorunlardır. Cinsel ilginin toplumun kabul etmediği alışılmadık nesnelere yönelmesi gibi psikolojik hastalıklar parafili adını alır.

Cinsiyet disforisi

Cinsiyet kimliği disforisi de denir. Bireyin fiziksel cinsiyetiyle kendini hissettiği kimliği arasındaki farklılıktan kaynaklanır. Cinsiyet disforisi yaşamak toplumun bir cinsiyetten beklediği şekilde davranmamakla aynı şey değildir. Birey yanlış bedende doğduğunu hisseder.

6) Psikolojik hastalıklar – Psikotik bozukluklar

Psikotik bozukluklar nedir? Anormal düşünce ve algılara sebep olan ve bireyin gerçeklikle olan bağını koparan psikolojik hastalıklardır.

Psikotik bozuklukların belirtileri. Bu tür psikolojik hastalıkların başlıca belirtileri hezeyanlar ve halüsinasyonlardır.

Halüsinasyonlar duyma, görme yada hissetme gibi yanlış algılardır.

Hezeyanlar bireyin gizli mesajlar aldığı gibi yanlış inanışlara sahip olmasıdır.

Seninle benim aramdaki fark, uyanınca senin kabuslarının bitmesi.

Psikolojik rahatsızlıklar – Şizofreni

Psikolojik hastalıklar arasında bu grupta ilk akla gelenlerden birisi şizofrenidir. Toplumun yüzde birinde görülür. Aktif olduğu dönemde halüsinasyon hezeyanlar görülür. Bireyin kafası karışık, konuşmaları düzensiz, mantıklı düşünme kabiliyetini kaybetmiş olabilir. Hayattan zevk alma, yeni planlar ortaya koyma, duygularını ifade etme gibi alanlarda becerilerini kaybedebilir.  Bir aydan kısa süre devam eden ve madde kullanımına bağlı olarak gelişen psikozlarda bu psikolojik hastalıklar grubunda incelenir.

Şizofreni risk faktörleri. Genetik ve yoğun stres gibi çevresel etkenler.

Folie a deux durumu için iki kişinin çılgınlığı da denir. Psikoz sahibi kişiler gördükleri hayal ya da komplo teorilerini sıklıkla yakınları ile paylaşırlar. Nadiren yakınları da bu hayalleri doğru olarak kabul ederler.

Şizoaffektif denen durumunda hasta hem şizofreni hem duygudurum bozukluklarına bağlı semptomlar gösterir. Örneğin birey hem halüsinasyon görür, hem de depresiftir.

Şizofreni tedavisi: İlaç, psikoterapi, stresle baş etme yöntemleri öğrenme, psikoeğitim, destek programları.

7) Psikolojik hastalıklar – Kişilik Bozuklukları

Kişilik nedir? Bireyi diğerlerinden ayıran kalıcı davranışsal ve ruhsal özelliklerdir.

Kişilikle alakalı psikolojik hastalıklar ne demektir? Kişilikle ilgili psikolojik hastalıklarda birey bir çok alanda içinde bulunduğu kültüre ters düşen, uyumsuz davranış, biliş ve içsel tecrübeler gösterir.

Bu tip psikolojik hastalıklar ergenlik ve gençlik döneminde görülmeye başlar.

Kişilik hastalıkları bireyin içinde yaşadığı topluma adapte olmasını güçleştirir. Farklı kişilik özelliklerine, karakteristik davranışlara, düşüncelere ve iç yaşantı örüntüsüne sahiptirler. Bu karakteristikler kendisini çok farklı toplumsal durumlarda gösterir.

Kişilik bozuklukların oluşma nedenleri. Başlıca nedenler çocuklukta yetiştirme tarzı ve geçirilen travmatik olaylar gelir.

Görülme sıklığı. Sınırda kişilik bozukluğu ve bağımlı kişilik gibi psikolojik hastalıklar genelde kadınlarda görülür. Paranoid kişilik bozukluğu ve narsistik kişilik bozukluğu ise  erkeklerde daha çok görülür.

 1. Tuhaf davranışlar

  • Paranoid kişilik bozukluğu
  • Şizoid kişilik bozukluğu
  • Narsistik kişilik bozuklu
  • Şizotipal kişilik bozukluğu
 2. Dramatik, duygusal ve düzensiz davranış

  • Antisosyal kişilik bozukluğu
  • Sınırda kişilik bozukluğu
  • Histrionik kişilik bozukluğu
  • Narsistik kişilik bozukluğu
 3. Endişeli veya korkulu kişilik bozukluğu

  • Çekingen kişilik bozukluğu
  • Bağımlı kişilik bozukluğu
  • Obsesif kompülsif kişilik bozukluğu

8) Çocuklarda ruhsal bozukluklar

Tanısı bebeklikte, çocuklukta ya da ergenlikte  konulan psikolojik hastalıklardır.

Gelişim bozuklukları ve öğrenme bozuklukları gibi psikolojik hastalıkların semptomları bazen yetişkinlikte de devam edebilir.

Çocuklarda ruhsal bozukluklar listesi

 • Otizm Spektrum Bozuklukları
  • Asperger
  • Otistik Bozukluk
  • Rett Sendromu
 • Bağlanma Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği  ve Hiperaktivite Bozukluğu – DEHB
 • Davranış Bozukluğu
 • Özgül Öğrenme Güçlükleri
 • Yazılı Anlatım Bozukluğu
 • Yıkıcı Duygu Durum Bozukluğu
 • Enkoprezis İrade dışı kaka tutamama
 • İdrarını tutamama
 • Etkileyici Dil Bozukluğu
 • Diskalkuli (Matematik Bozukluğu)
 • Karşıt Olma – Karşı Gelme Bozukluğu
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Okuma Bozukluğu
 • Ruminasyon Bozukluğu (çocuklarda geviş getirme)
 • Seçici Konuşmamazlık (Mutizm)
 • Ayrılık Kaygısı Bozukluğu
 • Sosyal (Pragmatik) İletişim Bozukluğu
 • Basmakalıp Hareket Bozukluğu
 • Kekemelik
 • Tourette Bozukluğu
 • Geçici Tik Bozukluğu
 • Zeka geriliği

İlginizi çekebilir: Otizm nedir, DEHB nedir.

9) Psikolojik hastalıklar – Nörobilişsel bozukluklar 

Nörobilişsel psikolojik hastalıklar. Beynin yapısında ya da fonksiyonlarında oluşan bozukluklardan kaynaklanır.

Nörobilişsel psikolojik hastalıklar hafıza, problem çözme ve algı gibi bilişsel kabiliyetlerle ilgilidirler. Deliryum, hafif bilişsel bozukluk ve demans bireyin daha önceden sahip olduğu bilişsel kabiliyetlerde azalma olduğu anlamına gelir.

Nörobilişsel psikolojik hastalıkların ortaya çıkma nedenleri. Alzheimer, Parkinson, travmatik beyin hasarı, enfeksiyonlar, alkolü kötüye kullanma, serebrovasküler hastalıklar.

 1. Psikolojik rahatsızlıklar – Alzheimer

  • Eskiden bireyin güçlük duymadan yaptığı bir çok şeyde zorlanmasına sebep olur.
  • Her unutkanlık yaşayan hasta Alzheimer değildir.
  • Hasta kaybolabilir, kişilik ve davranış farklılıkları gösterebilir.
  • Başlangıçta ki hafif belirtiler ileri aşamalara geldiğinde hastaya bakım gerekebilir.
 2. Psikolojik rahatsızlıklar -Parkinson

  1. Vücut hareketlerinin koordine bir şekilde yapılmasında önemli görevi olan dopamin hormonu üreten hücrelerin kaybı ile ortaya çıkar. Hastalığın oluşmasında genetik yatkınlık önemli rol oynar.
  2. Parkinson tedavisi. İlaç tedavisi, Vitamin desteği, Fizyoterapi, Psikoterapi.
  3. Parkinson’da görülen belirtiler
   • İlk görülen ve en çok bilinen bulgusu titreme ve yavaş hareket etmektir.
   • Anımsama, karar verme, kelime bulma, matematiksel işlemler yapma, yeni bilgiler edinmede güçlük.
   • Koku duyusunda azalma
   • El yazısında küçülme
   • Kabızlık
   • Baş dönmesi ve bayılma
   • Düşük tonlarla konuşma
   • Öne eğilerek kamburlaşmak
   • Boş gözlerle bakmak
   • Kollarda ve bacaklarda sertlik
   • Bir çok kronik hastalıkta olduğu gibi Parkinson hastaları arasında depresyon gibi psikolojik hastalıklar sıklıkla görülebilir.
   • Parkinson hastalarında aşırı sinirlilik gibi davranışsal problemler görülebilir.

10) Psikolojik hastalıklar – Madde bağımlılığı 

Madde bağımlılığı ya da Madde kullanım bozukluğu da denir.

Madde bağımlılığı nedir? Bir maddenin kişinin kendisine ve başkalarına zarar verecek miktar ve metotlarla alınmasına madde kullanım bozukluğu denir.

Bağımlılık yapan maddeler nelerdir? Uyuşturucu, alkol, yatıştırıcılar, uyku hapları gibi psikiyatrik ilaçlar. Örneğin; amfetaminler, barbitüratlar, benzodiazepinler.

Bu maddelerin aşırı tüketilmesi ya da kullanılmaması durumunda verilen tepkiler. Hayal görme, hafıza, cinsel yada uyku bozuklukları gibi fiziksel bulgular görülebilir. Madde etkisi altında anti-sosyal davranışlar ve uzun süreli kişilik değişiklikleri görülebilir.

Madde bağımlılıkları sadece bireyleri değil toplumu da  olumsuz etkiler. Zararları ekonomide, artan suç oranlarında görülür.

Türkiye’de uyuşturucu madde bağımlılıklarından birine sahip olma oranı yüzde 3’tür. Bu orana alkol ve sigara dahil değildir.

Madde bağımlılığı risk altındaki gruplar. Göçmenler, mülteciler, işsizler, tutuklular, sokak çocukları ve müzisyenler.

Madde bağımlılıkları – Nedenleri

Uyuşturucuya başlamada biyolojik genetik nedenler kadar çevrenin de etkisi görülür. Merak, arkadaş etkisi en çok dile getirilen nedenlerdir. İnsanların çoğu bazılarının neden madde bağımlısı haline geldiğini anlamakta güçlük çeker. Bağımlılığı olan bireyleri ahlaksızlıkla ya da zayıf irade sahibi olmakla suçlarlar. Oysa beyin yapısında değişiklikler yapan maddelerden kurtulmak için güçlü bir irade çoğu kez yeterli olmaz.

Madde bağımlılıkları – Tedavisi

Ne yazık ki terapi yöntemleri genellikle madde bağımlılık başladıktan sonra kötü etkileri ortadan kaldırmak için kullanılır. Oysa amaç madde bağımlılığını engellemek olmalıdır. Madde bağımlılığında tedavi  oranı oldukça düşüktür.

Madde bağımlılığı ile baş etmek için bir çok terapi metodu kullanılabilir. En başarılı sonucu almak için ilaç terapisinin yanında psikoterapi de önerilir.

Hastalar sıklıkla madde bağımlılığını bıraktıktan sonra geri dönüş yaparlar. Bu nedenle tedavinin tekrarı gerekebilir. Hastanın ihtiyaçlarına göre tedavi değiştirilebilir veya alternatif tedavi uygulanması gerekebilir.

Bazen aileler henüz hayatta olan çocuklarının yasını tutarlar. – Tigress Luv

Psikolojik hastalıklar tanısı nasıl konur?

Psikolojik hastalıklara tanı koymak, fiziksel hastalıklara tanı koymaktan daha zordur.

Hekimlerin teşhis koymalarına yardımcı olan rötgen, kan tahlili gibi bir çok yardımcı bulunur. Psikolojik hastalıkların teşhisinde de nöropsikiyatri alanında gelişmeler oldu. Fakat bu alanda ki gelişmeler yetersizdir.

Peki psikiyatrist, klinik psikolog ve psikoterapistler göremedikleri psikolojik hastalıkların teşhisini nasıl koyarlar?

Psikolojik hastalıkların teşhisinde tıp modeli kullanılır. Fiziksel hastalıkların tanımı gibi yapılır. Hastanın şikayetleri dinlenerek, hastalık belirtilerine göre uygun teşhis tanısı konur.

 1. Görüşme. İlk aşamada hastaların şikayetleri konusunda yaptıkları sözlü ifade psikolojik tanı konulmasında esas teşkil eder.
 2. Teşhis mülâkatları. Ruh sağlığı hizmetleri veren uzmanların kullanması için hazırlanan standart soruları kapsar. Danışanın yaşadığı sıkıntılar ve bu problemlerin neden olduğu psikososyal sonuçları rapor ederler.
 3. Psikometrik testler. Bu testlerde hastalardan sorulara cevap vermeleri ya da bilgisayar destekli bazı işlemleri yerine getirmeleri istenebilir.

Ben bipolar hastasıyım. Bipolar değilim. Ben hastalığım değilim. Hastalık benim bir parçam.

Psikolojik hastalıkların neden olduğu şikayetler 

 • Zihinsel; Tekrarlayan rahatsız edici düşünceler gibi
 • Davranışsal; Agresif olmak gibi
 • Algısal; Başkalarının göremediği şeyleri görmek gibi
 • Fiziksel; Yorgunluk ve ağrılar gibi

Psikolojik hastalıkların belirtileri birbirine benzer. Teşhis konulurken ayırt edilmesi güç olabilir.

Psikolojik hastalıkların tanısı için gerekli olan semptomlar ayrıntılı ve açık bir şekilde değişik gözlemcilerin farklı yorumlamalarına mahal vermeyecek şekilde yapılmalıdır.

Psikolojik hastalıkları tanı teşhis kitapları. Psikolojik hastalıkların teşhisinde yaygın olarak iki tanı teşhis kitabı kullanılır. Biri Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan DSM, diğeri Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan ICD’dir. DSM kitaplarının yıllar içinde yeni basımlarını resimde görerek giderek daha fazla hastalık tanımı yapıldığını görebiliriz.

Psikolojik hastalıklar teşhis edilirken uzmanlar aldatılabilir mi?

Psikolojik hastalıklara tanı konulması sırasında ruh sağlığı uzmanları aldatılabilirler.

Örnek

David Rosenhan bunu kanıtlamak için hasta olmayan anlaşmalı bireyleri Amerika’da farklı kliniklere gönderdi. Sesler duyduklarını söyleyen bu kişiler derhal hasta olarak kabul edildiler. Kliniğe alındıktan sonra sürekli normal davranışlar sergilemelerine rağmen uzmanları hasta olmadıklarına  ikna edemediler. Zira damgalanan sahte hastaların yaptığı her davranış hastalıklarının bir belirtisi olarak görüldü. Klinikteki gerçek hastalardan bazıları ise onların psikolojik hastalıklara sahip olmalarından şüphe duydular (Rosenhan, 1973).

Bu utandırıcı sonuçların yayınlanmasından sonra bir klinik Rosenhan’dan kendilerine sahte hastalar göndermesini, muhakkak doğru teşhiste bulunacaklarını iddia ettiler. İlerleyen günlerde klinik 195 hasta arasından 48 sahte hasta tespit ettiklerini açıkladı. Oysa Rosenhan hiç sahte hasta yollamamıştı. 🙂

Psikolojik hastalıklara teşhis ne gibi sakıncaları beraberinde getirebilir?

Psikolojik hastalıklara tanı konulmasına yardımcı olan gereçler hızla gelişiyor. Bu alanda bir çok psikometrik gereç geliştiriliyor.

Fakat psikolojik hastalıklara tanı konulmasının bazı sakıncaları olabilir.

 • Kişilerin yaşadığı yakınmaların, psikolojik hastalık olarak nitelenmesi kişinin toplumda damgalanması anlamına gelebilir. Bu durum kişinin sağlığına daha da olumsuz yönde etki eder.
 • Birey toplumda izole edilebilir ve problemlerinin üstesinden gelmelerinde daha olumlu etki edebilecek olan sosyal destekten mahrum kalabilirler.
 • Tanı sonrasında bireyin çevresi bu psikolojik hastalığı bireyin kişiliğinin yegane özelliği imiş gibi görebilir.
 • Bireye psikolojik hastalık teşhisi koymak kendilerine özgü sıfatlarını görmezden gelmek anlamına gelir.
 • Normal olan günlük problemler psikolojik hastalıklara dönüştürebilir. Örneğin; kendisini mutsuz olarak nitelendiren birey kolayca depresyon tanısı alabilir. Mutsuzlukla baş etmek, depresyonun üstesinden gelmekten daha kolaydır.
 • Çok basit problemler psikolojik hastalıklar teşhisi alabilir. Örneğin kafein nedeniyle yaşanan uyku problemleri.

Kimi eleştirmenler psikolojik hastalıklara yapılan tanılarının gözden geçirilmesini istemektedirler. Hastalık tanımlarını yapan manuel (psikolojik tanı kitabı) içeriklerine yapılan eleştiriler defalarca yenilendi. Kimi psikolojik hastalıklar zamanla psikolojik rahatsızlık olmaktan çıktı. Örneğin; homoseksüellik 1952 yılına kadar APA tarafından hastalık olarak görülürken, bu tarihten sonra psikolojik tanı kitabından çıkarıldı.

Psikolojik Hastalıklar Kaynakça

Amerikan Psikiyatri Birliği.Psikolojik Hastalıklar Tanı Ölçütleri Başvuru Kitabı: DSM-5. ManMag, 2003.

Bartuska, H., Buchsbaumer, M., Mehta, G., Pawlowsky, G., & Wiesnagrotzki, S. (Eds.). (2006). Psychotherapeutische Diagnostik: Leitlinien für den neuen Standard [Psikoterapik Teşhis: Yeni standart için rehber]. Springer-Verlag.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Ceza Ofisi (2012). Dünya uyuşturucu raporu 2012 : Analiz (Cilt. 1). Birleşmiş Milletler Yayınları.

Rosenhan, D. L. (1973). On being sane in insane places [Delilere özgü yerlerde aklı başında olmak] . Science, 179(4070), 250-258.

Psikolojik hastalıklar hakkında eklemek istediklerinizi lütfen paylaşın.

2 YORUMLAR

Comments are closed.