Pozitif Psikoloji hayatı yaşamaya en çok değer kılanın bilimsel olarak çalışılmasıdır.

Pozitif psikoloji akımının gayesi normal hayatı daha doyurucu hale getirebilmektir.

Pozitif psikoloji İnsanların olumlu karakter özelliklerini, erdemlerini ve güçlü yanlarını merkeze olan bir disiplindir. 

Pozitif psikoloji mutluluk bilimi değildir. Sadece mutluluk bilimi dersek alanı sınırlandırılmış oluruz. Mutluluk pozitif psikolojinin çalıştığı konulardan biridir. Pozitif psikoloji birçok farklı konuyu çalışır. Mutluluk çok önemli. Çünkü nihai hedef olarak görülür. Ama yalnızca mutluluktan ibaret değildir. Bireylerin ve toplumun gelişmesi için insanların güçlü yönlerini ve erdemlerini çalışan bilim dalıdır.

Pozitif psikoloji iyi yaşam nedir sorusuna cevap arar.

Pozitif psikoloji geleneksel psikolojinin yerini almaz, bilakis onu tamamlar ve katkıda bulunur.

1) Pozitif Psikoloji ne değildir?

 • NLP ya da kendi kendine yardım değildir.
 • Bilimsel tabanı olmayan ifadeler
 • Sır
 • Pop Psikoloji
 • Bencil bir psikoloji
 • Olumsuz duyguları yok sayan bir bakış açısı
 • Geleneksel psikolojinin alternatifi

Araştırma metodları. Psikolojinin diğer alanlarının kullandığı araştırma metodlarını kullanır. Bilim olarak yaşamımızı daha iyiye götüren hipotezleri test eder.

Odak noktası. İnsanların güçlü yönlerine konsantre olur ve yaşamlarında neyin yolunda gittiğini sorar.

Eğer psikolojik bilimler cinsellik ve saldırganlık gibi yıkıcı dürtüleri olduğu kadar inanç, umut ve sevgiyi de insanın iç dünyasındaki temel eğitimler olarak kabul etmiş olsaydı, sanıyorum insanlara yardım etmede daha avantajlı bir konumda bulunurduk. – Victor Frankl

2) Pozitif psikoloji insanların negatif yönlerini göz ardı mı ediyor? 

Pozitif Psikoloji nelerin kötüye gittiğini incelemek gerektiğinin önemli olduğunu inkar etmiyor. Fakat gücün zayıflık kadar önemli olduğunu söylüyor. Ayrıca hayatı onu önemli kılan şeylerin üzerine bina etmenin, kötü olanı tamir etmek kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Sadece pozitif duyguların peşinden koşsaydık, insan ırkı çoktan ölmüş olurdu. – Martin Seligman

3) Neden Pozitif Psikoloji?

Psikoloji  bilimi tarih boyunca öncelikli olarak insanlarda neyin yanlış olduğu sorusuyla ilgilendi. Psikologların amacının bireylerin üzüntülerini azaltarak ruhsal hastalıkları tedavi etmek olduğu düşünüldü. İnsanları örneğin -8’den 0’a getirmeye çalıştı. Pozitif psikolojin amacı ise insanların + yönünde ilerlemelerine eşlik etmektir.

Klasik anlamda psikoloji duygusal problemlerin üstesinden gelmeye yoğunlaştı. Bu hastalık modeliydi. Normal insanların yaşam kalitelerini yükseltmek ve insanların sahip olduğu kabiliyetleri geliştirmeleriyle ilgilenmedi.

Pozitif psikolojinin iddialarına göre toplumun büyük çoğunluğu kendini ne mutlu nede mutsuz olarak gören bireylerden oluşur.

Pozitif psikoloji insanları psikolojik hastalıklardan nasıl kurtarırırz sorusunu sormaz. İnsanları nasıl sağlıklı hale getirebiliriz sorusuna cevap arar.

Bizi sınırlayan genellikle fiziksel sınırlılıklarımız değil, fiziksel sınırlarımızla ilgili düşünce yapımızdır. – Ellen J. Langer

4) Pozitif psikoloji nedir – Hedefleri 

 • Normal yaşamı daha doyumlu hale getirmektir.
 • Zayıflıklarımızla baş edebilmek kadar güçlü yanlarımızı nasıl kullanmamız gerektiğini de öğrenmek.
 • Bireyde neyin iyi gittiğine odaklanarak, nasıl daha çabuk kendisini toparlayabileceğini bulmak.
 • Mücadele etmekten uzaklaşarak, yaşama daha iyi uyum sağlama, yaşamın anlamı ve nihai olarak da daha fazla yaşamdan doyum almaya yönelmek.
 • Daha az karamsar daha iyimser ve realist bir düşünme biçimi adapte etmek.
 • Pozitif psikologlar hastayı mutsuz olduğu eksi konumdan sıfır noktasına getirmekten ziyade, insanları artı yönde ileriye taşımaya çalışırlar. Bu nedenle insanların pozitif özelliklerini araştırır.
 • Bazı insanlar çok ağır hayat şartları tecrübe ederler. Buna karşın diğer insanlardan çok az destek alma şansına sahip olurlar. Hedef insanların daha fazla kontrol edebildikleri noktalara odaklanmalarına yardımcı olmaktır.
 • Nereden sorusundan çok, nereye sorusuna cevap arar.
 • Hastalık modeli değil sağlık modelini benimser.

Peki psikolojiye pozitif bakış açısı toplumun sahip olduğu bütün problemleri çözebilmenin kolay bir cevabı mı?

Hayır, değil. Fakat prensiplerini hayatın farklı alanlara uygulayabiliriz. Örneğin, eğitim, iş ve devlet idaresi alanlarına. Bireyleri ve toplulukları sahip oldukları güçler üzerine bina etmeye cesaretlendiririz. İyi olmanın temelleri üzerinde durarak hayatı yaşamaya değer kılan şeylere daha fazla enerji kanalize edebiliriz.

Bir insanın elinden herşeyi alınabilir. Fakat … insanın elindeki son özgürlük bir durum karşısındaki tutumudur. – Victor Frankl

5) Pozitif psikolojinin çalıştığı konular nelerdir?

 • Mutluluk arayışı
 • Pozitif duygular, Pozitif düşünme
 • Psikolojik iyi oluş, esenlik
 • İnsanların güçlü özellikleri, Psikolojik sağlamlık / Kendini toparlama gücü / Yılmazlık
 • Yaşam kalitesi, Yaşam doyumu
 • Affedicilik (başkalarını affetmekkendini affetmek)
 • Empati
 • Umut
 • İyimserlik
 • Travma sonrası gelişim
 • Sosyal zeka ve duygusal zeka
 • Psikolojik ihtiyaçlar
 • Cinsel iyi oluş
 • Hayatın anlamı, Hayatın amacı
 • Öz-yeterlilik
 • Öz-saygı (Self-esteem)
 • Öz-anlayış (Self-compassion)
 • Akış
 • Motivasyon
 • Aşk, romantik ilişkiler
 • Şükran duyma, minnettarlık (gratitude)
 • Sosyal destek
 • Pozitif beden
 • Pozitif yaşlanma
 • İşe bağlılık
 • Yaratıcılık
 • Sebatkarlık (persistence)
 • Karakter güçleri
  • Bilgelik (wisdom)
  • Cesaret
  • İnsaniyet
  • Adalet
  • Ölçülülük
  • Aşkınlık

6) Pozitif psikoloji nedir – Önemli kavramlar

Pozitif psikoloji nedir – Akış

 • Akış (flow) tanımı: Akış bireyin yaptığı iş içinde kaybolması halidir. Farkındalığın kaybolması ve bireyin kendisini mükemmel bir şekilde meydan okuyormuş hissine kapılmasıdır. Kendisine zamanın uçtuğu hissini verir. 
 • Akış terimi pozitif psikoloji yaklaşımının kurucularından olan Mihaly Csikszentmihalyi tarafından adlandırdı.
 • Akış yüksek konsantrasyon ile karakterize edilir. Becerileri geliştirme, yaratıcılık ve içgörü ile yakından alakalıdır.
 • Bireyin akış yaşaması için ilgilendiği şey ne çok basittir ne de onu çok fazla zorlar.
 • Akış içsel olarak ödüllendirici bir tecrübedir. Bir amaca ulaşmak için de yardımcı olabilir.

İlginizi çekebilir: Yaratıcılık psikolojisi

Pozitif psikoloji nedir – Farkındalık

 • Farkındalık (mindfulness) bilinçli olarak dikkatimizi on anki deneyimlerimize yoğunlaştırmamızdır.
 • Farkındalığın faydaları arasında stresi, kaygıyı, depresyonu ve kronik ağrıları azaltması sıralanabilir.
 • Farkındalık yaşayan insanlar gelecek endişesi duymaz. Geçmişin pişmanlıkları arasında boğulmaz.
 • Farkındalığı uygulamak demek şimdiki zamanda yaşamaktır. Deneyim an ve an düşüncelere, duygulara, fiziksel duyulara ve çevremize olan odaklanmamızdır.
 • Farkındalığı öğrenmek zaman ve emek ister.

Pozitif psikoloji nedir – Öğrenilmiş İyimserlik

Öğrenilmiş iyimserlik (learned optimism), bireyin olanlar üzerinde hiç bir gücünün olmadığını düşündüğü öğrenilmiş çaresizliğin zıttıdır.

Öğrenilmiş çaresizliğe göre, dış güçler onun bir işte başarılı olup olamayacağını belirler. Dış güçler bireyin kalıtsal özellikleri ya da parçası olduğu sosyal sınıf olabilir.

Pozitif psikoloji nedir – İyi oluş

Aslında iyi oluş ve mutluluk tam olarak aynı şeyi ifade etmezler. Alanın kurucularından Martin Seligman‘a göre iyi oluşu meydana getiren beş temel unsur bulunur. Bunlar;

 • İyi duygular
 • Yaşama bağlılık
 • İlişkiler
 • Hayatın anlamı
 • Başarılar

İyilik halinin alt boyutları 

 • Fiziksel iyilik hali
 • Psikolojik iyilik hali
 • Sosyal iyilik hali
 • Kariyer iyilik hali
 • Entelektüel iyilik hali
 • Finansal iyilik hali
 • Çevresel iyilik hali
 • Spiritual iyilik hali

Pozitif psikoloji nedir – Mutluluk 

Mutluluk pozitif duyguları negatif duygulardan daha sık yaşamak, ve yaşam memnuniyetidir. – Ed Diener

Mutluluk hayatı keyif alarak anlamlı bir şekilde yaşamaktır. – Tal Ben-Shahar

Hedonik Mutluluk (Öznel İyi Oluş): Olumlu duygular + Yaşam Doyumu – Olumsuz Duygular

Eudaimonik Mutluluk (Psikolojik İyi Oluş): Anlamlı bir amaç doğrultusunda, erdemli bir hayat yaşamak.

İlginizi çekebilir: Mutlu olmak için ne yapmalı?

Kendine şefkat göstermek

7) Türkçe’de mutluluk ifadeleri

 • Abat olmak
 • Gözü gönlü açılmak
 • İçi açılmak
 • Afiyette olmak
 • Ağzı kulaklarına varmak
 • Asudelik
 • Bahtiyarlık
 • Başı göğe ermek
 • Bayram etmek
 • Berhudar olmak
 • Devletli
 • Zevkten dört köşe olmak
 • Dünyalar birinin olmak
 • Göbek atmak
 • Gözlerinin içi gülmek
 • Yüzü gülmek
 • İçi içine sığmamak
 • Keyfi yerinde olmak
 • Müteleziz olmak
 • Ruhunda güneş açmak
 • Mesut olmak
 • Sevinçten uçmak
 • Mesrur olmak
 • Şad olmak
 • Yüzünde güller açmak

8) Mutlu olmak hangi faktörlere bağlıdır?

Mutluluk nedirMutluluk bilişsel ve duygusal iyi oluş/esenlik (well-being) halidir. Pozitif ya da hoşnut olunan neşe. 

Bilimsel kanıtlar bize iyi oluşun sadece genetiğe bağlı olmadığını gösteriyor. İnsanların daha doyurucu bir yaşam sürdürebilmek için aktif olarak yapabilecekleri şeyler var.

 • Genetik yatkınlık. Bireyin mutlu olma ihtimalinin yaklaşık yüzde ellisi genetik özelliklerinden gelir.
 • Yaşam koşullarımız. Mutlu olabilmemizde ortalama yüzde 10 etkisi olur.
 • Maksatlı adımlarımız. Yaşamımızı yaşamaya değer kılmak için attığımız maksatlı adımlar. Mutlu olabilmemizde ortalama yüzde 40 etkisi olur.

Mutluluk öğrenilebilir. Nasıl yeme ya da egzersizle alakalı kötü alışkanlıklar içine giriyorsak, bunu aynı şekilde ruhsal sağlığımızla da yaparız. Ruhsal sağlık geliştirebileceğimiz belirli kabiliyetler olarak görülebilir. Aynı spor yapmak gibi, ya da bir müzik aletini çalmayı öğrenmek gibi daha mutlu olma kabiliyetlerini zamanla öğrenebiliriz. İyi bir sporcu olmak nasıl her zaman kazanmak anlamına gelmiyorsa, iyi oluş halide her zaman mutlu olmak anlamına gelmez.

Mutluluk ilişkiseldir. Müzisyenler ya da başarılı kimselerde olduğu gibi yaşamdan tatmin oluşumuzun büyük bir kısmı bir takımın ya da grubun parçası olmaktan geçer. Diğerlerinin iyi olmalarına yardımcı olmak kişinin kendisinide mutlu yapar.

İlginizi çekebilir: Mutlu çocuk yetiştirmenin yolları nelerdir?

İyi yaşam bir süreçtir, bir varlık hali değildir. – Carl Rogers

9) Pozitif psikoloji araştırmalarının ortaya koyduğu önemli bulgular nelerdir?

 • İnsanlar genellikle mutludurlar.
 • Parayla saadet olmuyor. Ama diğer insanlar için para harcamak bireyi mutlu ediyor.
 • Hayal kırıklıklarıyla ve kötü gidişle baş etmenin en etkili yollarından bazıları güçlü sosyal ilişkiler ve karakter özellikleridir.
 • İş bireyin iyi oluşu üzerinde önemli etkiye sahiptir. Özellikle anlamlı ve amaca yönelik yapılan işler bireyin iyi oluşu üzerinde pozitif etkiye sahiptir.
 • Mutluluk üzerinde genetiğin etkisi büyüktür. Fakat insanlar iyimserlik, şükranlık ve özgecilik gibi karakter özelliklerini ve erdemleri öğrenerek mutluluk düzeylerini artırabilirler.

10) Pozitif duygular nelerdir?

Pozitif duyguların çevirisinde anlam tam olarak karşılanamadığından ingilizcelerini belirttim. Dr. Fredickson en önemli gördüğü 10 pozitif duyguyu sıraladı.

 1. Aşk (love)
  • Tüm diğer önemli pozitif duyguları kapsadığı düşünülür
 2. Neşe (joy)
  • Mutluluk denilince akla ilk duygu neşedir. Kısa süreli mutluluğu ifade ettiği düşünülür. Bir çok farklı pozitif duyguyla birlikte yaşanabilir.
 3. Şükran, minnettarlık (gratitude)
  • Mutluluğun en büyük belirleyicilerinden biri olduğu düşünülür. Birey hayatının pozitif duygularına odaklanır. Şükran duyan bireylerin daha az talihli gördükleri bireylere yardımcı olma ihtimalleri yükselir. Özgeci davranışlarda bulunmak mutluluklarını artırır.
 4. Huzur, dinginlik (serenity)
  • Sahip olduklarınızdan memnun olma halidir. Bireyin kendini evrenle bir olarak görür. Acının yokluğudur. Kişi kendisini bir kurban olarak görmez.
 5. İlgi (interest)
  • Amaçlarımızı gerçekleştirmek, ihtiyaçlarımızı yerine getirmek için ilgi duymaya ihtiyacımız var. Çevremizde olanlara ilgi duymak bize neşe verecek keşiflerde bulunmamızı sağlar.
 6. Umut (hope)
 7. Gurur (pride)
  • Küstah bir şekilde değilde, pozitif duygu olarak yaşanabilir gurur. Bu bahsedilen gurur, bireyin başarılarından ve aidiyet duyduğu gurubun başarılarından gurur duymasıdır.
 8. Eğlence (amusement)
  • Bir şeyi komik bulduğumuzda yaşadığımız duygudur. Mizah bizi kolaylıkla başkalarına bağlayan bir sosyal bağ oluşturur. Kolayca eğlenmek demek aynı zamanda bir şeyleri çok da ciddiye almamaktır.
 9. İlham (inspiration)
  • İlham büyük bir motivasyon gücü olabilir. İlham ile bireyler fikirlerini değiştirebilirler. Bu nedenle değişimi getiren liderlerde bulunan bir özelliktir
 10. Haşmetinden şaşkına dönmek (awe)
  • Muhteşem bir manzara karşısında, ya da bir sanat eserine bakarken kapıldığımız pozitif duygudur.

Diğer pozitif duygular; memnuniyet (satisfaction), relief (rahatlama), sevinç, coşku, cesaret, sevgi, esenlik, hayranlık, ferahlık, bağlılık, heveslilik, kararlılık, hoşgörü, arzu, kıvanç, rahatlık, beğeni…

11) Pozitif duygular bize nasıl yardımcı olurlar?

Pozitif duyguların oranını hayatımızda artırmaya açık olmanın önemine işaret ediyor Fredickson. Bunu yapmanın yolunun zorlamak olmadığını söylüyor.

Hayata karşı pozitif bir tutum içine girince bu duyguların kendiliğinden ortaya çıkacağını savunuyor.

 • Sağlık. Pozitif duygular bizi daha sağlıklı yapar. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
 • Öğrenme. Pozitif duygular yaşarken daha iyi öğrenebiliriz.
 • İlişkiler. Pozitif duyguların artırılması diğer insanlarla olan ilişkimizi etkiler. Daha çok biz ön plana çıkar, benden ziyade. Diğer insanlar tarafından daha çok sevilirler. Böylelikle daha fazla sosyal destek görürler. Şiddet gibi davranışları daha az gösterir, etraflarına saldırma ihtimalleri çok daha azdır.
 • İş yerlerinde daha verimli çalışırlar.
 • Yardımseverlik. Daha fazla olumlu duygular yaşayanlar daha özgecidirler.

12) Pozitif psikolojiye yöneltilen eleştiriler nelerdir?

 1. Pozitif psikoloji yeni bir şey söylemiyor.

  • Evet, ortaya attığı görüşlerin büyük çoğunluğu hümanist psikologlar tarafından da çalışılmıştı. Pozitif psikolojinin en büyük faydası, bu alanda çalışan uzmanları bir çatı altında toplamasıdır. Diğer önemli faydası bu konularda çalışmayı meşrulaştırmıştır. Daha önceleri pozitif konuları çalışmak değersiz ve önemsiz görülüyordu.
 2. Pozitif psikoloji bencil bir bilimdir.

  • Pozitif psikolojinin bencil ve bireysel Amerikalılar için uygun olduğu söylenir. Bunun nedeni mutluluğu, bireysel iyi oluşu, kendine şefkati öne çıkarması gibi nedenlerdir. Zengin refah düzeyi yüksek insanlar için uygundur. Buna cevap olarak mutlu insanların daha yardımsever oldukları ve başkalarına zarar vericek davranışlarda daha az bulundukları söylenir.
 3. Pozitif psikoloji olumsuzu yok sayıyor.

  • Olumsuzu yok saydığı, olumlu duygulara çok fazla yoğunlaştığı iddia edilir.Psikopatoloji göz ardı ediliyor. Psikopatoloji çalışılarak da iyi yaşam hakkında bir çok şey öğrenilebilir.Pozitif psikoloji klinik psikolojinin bir alternatifi değildir. Psikolojinin alt dallarından biridir. Kimilerine göre ise psikolojinin bir alt dalı değil kendisidir. Sadece pozitif konulara odaklanmayı seçmiştir. Bu akımla birlikte pozitif konularda çalışmayı meşrulaştırma görevini yerine getirdiği düşünülürse, belkide artık ayrı bir dal olmasının anlamıda kalmamıştır.
 4. Pozitif psikolojinin önerilerinin zararlarıda olabilir.

  • Endişelenmeyi bırakmak bireyin çalışma motivasyonunu düşürebilir.
  • Affedicilik yolu ile birey kendini tehlikeye atabilir.Bu eleştirilerin yersiz olduğu iddia edilir alanın savunucuları tarafından.
 5. Pozitif psikoloji araştırmalarının metodolojileri tartışmalıdır.

  • Pozitif psikoloji alanındaki araştırmalar büyük ölçüde  ilişkisel (correlational) ve kesitseldir (cross sectional). Kurumsal açıdan, nitel araştırmalar, ve uzun dönemli etkilerini ölçen çalışmalar noktasında ise zayıftır.Bu zayıflıklarını gidermek için Doç. Dr. Tayfun Doğan üç öneride bulunuyor. 1) Hümanistik psikolojiden kurumsal anlamda yararlanmak. 2) Araştırma yöntemlerini genişletmek, 3) Zaten var olan sinir bilimle olan işbirliğini artırmak.
 6. Pozitif psikoloji pop psikolojiyi besliyor.

  • Pozitif psikoloji alanı bilimselliğe vurgu yapıyor. Fakat bulguları motivasyon konuşmaları sunan, koçluk yapan, kişisel gelişim önerileri bulunanların elinde kimi zaman pop psikolojiye dönüşebiliyor. Kimi yaşam koçları ve psikologlar kritik bir süzgeçten geçirmeden uygulayabiliyor pozitif psikoloji müdahalelerini. Burada bilginin kaynağına özen göstermek çok önemli.

13) Pozitif psikolojinin kökenleri nelerdir?

Pozitif psikoloji yaklaşımı yeni bir bilim dalı olduğunu iddia eder, oysa savunduğu değerlerin çoğu yeni değildir.

Eski Yunan felsefesinde, Aristotle her insanın içerisinde onu doğru yola ileten, takip ettiğimiz mutluluğa ulaştıklaran bir ruhun varlığından bahseder. Batı felsefesine ait faydacılık, hazcılık gibi akımlar arasında da bağlar kurulabilir.

Modern terapi akımlarıyla pozitif psikoloji arasında da bir çok benzerlikler görülür. Örneğin, Jung‘un bireyin potansiyeline ulaşmasına yaptığı vurgu ve Carl Rogers’in öncülüğünü yaptığı hümanist psikoloji / psikoterapi. Aslında pozitif psikoloji terimini ilk kullanan kişide Abraham Maslow’dur. Hümanist psikoterapistlerde psikolojiyi domine eden negatife odaklanmayı reddetmişlerdir. İki bilim alanınında odaklandığı ve çalıştığı noktalar aynıdır.

Doğu felsefelerine ait olan Hinduizm ve Budizm yaklaşımlarıda pozitif duygulara ulaşmak için bir çok metod önermektedir farkındalık ya da meditasyon gibi.

Pozitif psikolojide söylediklerine dikkat et sözünü benimseriz. Çünkü düşünceleriniz sizin kelimeleriniz our. Söylediklerine dikkat et çünkü kelimelerin yaptıkların olur. Yaptıklarına dikkat et çünkü yaptıkların alışkanlıkların olur. Alışkanlıkların karakterini belirler ve bu geleceğini belirleyen şeydir. – Mahatma Gandhi

14) Pozitif psikolojinin kurucuları 

 • Martin Seligman
 • Mihaly Csikszentmihalyi
 • Albert Bandura
 • Christopher Peterson
 • Carol Dweck
 • Daniel Gilbert
 • Kennon Sheldon
 • R. Synder
 • Sonja Lyubomirsky

İlginizi çekebilir: Martin Seligman kimdir?

Pozitif psikolojinin kurucuları – Mihaly Csikszentmihalyi kimdir?

Macar asıllı psikolog özellikle öne sürdüğü ‘flow’ ‘akış‘ konseptiyle tanınmıştır. Mutluluk ve yaratıcılık hakkında önemli çalışmalar yapmıştır.

“Bir çoğumuzun düşündüğünün aksine, mutluluk bize olan bir şey değildir. Bizim gerçekleştirdiğimiz bir şeydir …”  Mihaly Csikszentmihalyi –

Sevinçli bir yaşam tariften kopyalanması mümkün olmayan kişisel bir yaratıcılıktır. – Mihaly Csikszentmihalyi

15) Pozitif Psikoterapiler

Pozitif psikoloji bir çok farklı alana uygulanmıştır. Pozitif eğitim, pozitif sağlık, pozitif kariyer, pozitif ebeveynlik … Özellikle son dönemlerde bir çok pozitif psikoterapi geliştirilmiştir. Farklı pozitif psikoterapi metotları arasında karışıklık olmaması için İngilizce adlarınıda paylaştım.

 • Pozitif Psikoterapi (Positive Psychotherapy) Martin Seligman & Dr. Tayyab Rashid
 • Pozitif Psikoterapi (Positive Psychotherapy) Nossrat Peseschkian
 • Yaşam Kalitesi Terapisi (Quality of Life Therapy)
 • İyi Oluş Terapisi (Well-Being Therapy)
 • Merhamet Odaklı Terapi (Compassion focused therapy)
 • Anlam Odaklı Terapi Meaning-Centered Therapy
 • Farkındalık Odaklı Terapi (Mindfulness Focused Therapy)
 • Umut Terapi (Hope Therapy)
 • Pozitif Bilişsel Davranışçı Terapi (Positive CBT)
 • Affedicilik Odaklı Terapi (Forgiveness Therapy)
 • Amaç odaklı terapi (Goal Oriented Therapy)
 • Travma Sonrası Gelişime Dayalı Terapi
 • Çözüm Odaklı Terapi (Solution Focused Therapy) Steve de Shazer & Insoo Kim Berg. Her ne kadar Sistemik Aile Terapisi yaklaşımın bir parçası olarak görülsede çözüm odaklı terapi pozitif psikoloji alanında da benimsenmiştir.

16) Pozitif psikoloji – Dernekler, kuruluşlar

IPPA International Positive Psychology Association [Uluslararasi Pozitif Psikoloji Derneği]

ENPP European Network for Positive Psychology [Avrupa Pozitif Psikoloji İletişim Ağı]

SIPPA Students of the International Positive Psychology Association [Uluslararasi Pozitif Psikoloji Derneği]

IPPA Istanbul Pozitif Psikoloji Akademisi

17) Pozitif psikoloji  – Türkçe bilimsel dergiler 

Türkiye’de bu alanda uzmanlaşan iki bilimsel dergi bulunmaktadır.

The Journal of Happiness and Wellbeing

Editörlüğünü Tayfun Doğan’ın yaptığı dergi 2013 yılından beri Türkçe ve İngilizce olarak yılda iki defa yayın yapmaktadır.

Journal of Positive Psychology & Education Studies (JPPES).

Bülent Baki Telef’in editörlüğünü yaptığı dergi ilk sayısını 2016 yılı içerisinde çıkarmayı planlıyor.